Kadencja rozpoczęta od spięcia

Prezydium Młodzieżowej Rady Miasta Lublin XV kadencji

Polityczne emocje, które coraz bardziej dzielą Polaków, udzieliły się nowo wybranej Młodzieżowej Radzie Miasta Lublin, która swoją kadencję rozpoczęła od stanowiska, w którym skrytykowali postawę jednego ze swoich kolegów, który obraził kobiety strajkujące przeciw zaostrzaniu ustawy antyaborcyjnej. Młodzi działacze Konfederacji zarzucili radzie upolitycznienie.


Pierwsza w nowej kadencji sesja Młodzieżowej Rady Miasta Lublin, odbyła się w ubiegłym tygodniu. Radni przyjęli na niej stanowisko, w którym skrytykowali zachowanie jednego ze swoich kolegów, który obraził w internecie kobiety strajkujące przeciwko zaostrzaniu ustawy antyaborcyjnej. – Przy okazji protestów kobiet wykazał się brakiem szacunku dla strajkujących i jego zachowanie podchodziło pod znamiona szowinistyczne. Skierujemy pismo do dyrekcji szkoły, do której ten radny uczęszcza – zapowiedział Filip Jastrzębski, nowo wybrany przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Lublin.

Na podjęte stanowisko zareagowali młodzi działacze lubelskiej Konfederacji, którzy ocenili, że Młodzieżowa Rada Miasta Lublin stała się, choć nie powinna, organem politycznym. – To wszystko, co się dzieje w Młodzieżowej Radzie Miasta, jest degeneracją debaty publicznej już wśród najmłodszych – ocenił Michał Błaszczak z Konfederacji, który w 2017 roku został wybrany do Młodzieżowej Rady Miasta. – Już wtedy prześladowano osoby o innych poglądach niż lewicowe. Gdy chciałem założyć klub młodzieży konserwatywnej, zarzucono mi upolitycznianie młodzieżowej rady miasta, co miałoby łamać jeden z zapisów statutu, który stanowi, że rada jest organem apolitycznym, niezwiązanym z żadną partią. Obecnie, gdy młodzieżowa rada zajmuje stanowisko w sprawach politycznych, tego zapisu statutu już się nie stosuje, a radni mogą się wypowiadać w sprawach politycznych – ocenił Błaszczak.

Na ubiegłotygodniowej sesji młodzieżowa rada wybrała swoje prezydium. Przewodniczącym został Filip Jastrzębski (XXX Liceum Ogólnokształcące im. księdza Jana Twardowskiego), a wiceprzewodniczącymi zostali Jakub Dwórnik (Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego) oraz Aleksandra Borzęcka (Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów). Sekretarzem rady został Kamil Konieczny (Zespół Szkół Elektronicznych), skarbniczką Wiktoria Krysa (IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej), a rzecznikiem – Filip Niedzielski (Technikum TEB Edukacja).

Powołana w 2006 roku Młodzieżowa Rada Miasta Lublin jest organem konsultacyjnym reprezentowanym przez uczniów lubelskich szkół ponadpodstawowych. Kadencja rady trwa rok. W Młodzieżowej Radzie Miasta Lublin zasiada obecnie 48 osób. W 7 szkołach mandaty nie zostały obsadzone. Grzegorz Rekiel

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here