Miasto coraz bliżej oczynszowania prywatnych przedszkoli

Wszystko wskazuje na to, że chełmski Ratusz rozwiąże umowy z niepublicznymi przedszkolami w sprawie bezpłatnego użyczania im należących do miasta lokali. W tym celu powołał rzeczoznawcę, którego rolą będzie określenie rynkowej stawki czynszu.

Chodzi o przedszkola „W Kasztanowym Parku” i „Razem”, które od początku swojej działalności nieodpłatnie korzystają na mocy umów użyczenia z należących do miasta nieruchomości przy ul. Lubelskiej 4 i Botanicznej 16.

Kilka miesięcy temu Urząd Miasta Chełm wystąpił do obu placówek z pisemną informacją o zamiarze rozwiązania umów użyczenia. Przedstawiciele obu placówek wyrażali wówczas nadzieję, że uda się znaleźć dobry kompromis. Argumentowali, że dotychczas obowiązujące umowy były korzystne dla obydwu stron – za 3/4 kosztów niepubliczne przedszkola realizują zadania miasta, a dodatkowo magistrat nie musi martwić się o remonty ani inne kwestie wynikające z eksploatacji budynków, przy czym wartość jego majątku nie spada, a jest cały czas podnoszona.

To uzasadnienie najwyraźniej nie przekonało Ratusza. Z początkiem kwietnia powołano rzeczoznawcę majątkowego celem wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości gruntowych zabudowanych lokalami użytkowymi przy ul. Botanicznej 16 i ul. Lubelskiej 4 dla potrzeb ustalenia wartości rynkowej miesięcznej stawki czynszu najmu. Zapytaliśmy urzędników, czy określono już kwoty opłat, jakie zostaną zaproponowane przedszkolom i czy brana jest pod uwagę możliwość sprzedaży budynków.

– Operaty szacunkowe nie zostały jeszcze wykonane, z uwagi na powyższe, stawki czynszu nie są jeszcze znane. Miasto Chełm planuje przeznaczyć przedmiotowe nieruchomości do oddania w najem, na podstawie art. 37 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344), tj. w drodze przetargu. Nie jest planowane zbycie przedmiotowych nieruchomości w drodze umowy sprzedaży – przekazał Urząd Miasta Chełm.

Do tematu wrócimy. (w)