Mieszkańcy dzielnicy chcą kultury

Społecznicy z Głuska chcą, by w miejskim budynku przy ul. Głuskiej 138, zajmowanym od lat przez Stowarzyszenie Misericordia, działał dzielnicowy dom kultury

Rada Dzielnicy Głusk podjęła uchwałę, która ma doprowadzić do odzyskania budynku przy ul. Głuskiej 138, który miasto wynajmuje Charytatywnemu Stowarzyszeniu Niesienia Pomocy Chorym Misericordia. Mieszkańcy chcą, by działał w nim dom kultury.


Misericordia w dzielnicy Głusk dysponuje 4 nieruchomościami, przy Głuskiej 145, przy Zdrowej 14, przy Głuskiej 138 (po dawnej gminnej bibliotece) i przy Głuskiej 140. Te trzy ostatnie lokalizacje są gminy Lublin. W 2006 r. „wychodził” je ks. dr Tadeusz Pajurek, prezes Stowarzyszenia. Miasto zgodziło się na 20-letnią dzierżawę.

– Działalność Stowarzyszenia Misericordia jest potrzebna, ale mieszkańcy nie mają przestrzeni na działalność kulturalną i rekreacyjną. Dwie uchwały podjęte ostatnio przez radę dzielnicy są wynikiem oddolnej inicjatywy społeczności lokalnej – tłumaczy Jerzy Wojciechowski, przewodniczący Zarządu Dzielnicy Głusk.

Wspomniane uchwały dotyczą odzyskania budynku przy Głuskiej 138 na potrzeby domu kultury oraz ustanowienia dojazdu do działki miejskiej, na której mieszkańcy chcą urządzić tereny rekreacyjne. Starania lokalnych społeczników poparł Stanisław Kieroński, wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin (Klub Radnych Prezydenta Krzysztofa Żuka).

– „Od dłuższego czasu mieszkańcy proszą radę dzielnicy o miejsce do ich dyspozycji, w którym dzieci, młodzież i dorośli mogliby się spotkać, uczestniczyć w prowadzonej tam działalności w różnych dziedzinach edukacji kulturalnej. Wzorem innych dzielnic, w których funkcjonują domy kultury, również w Głusku mogłyby odbywać się występy teatralne, koncerty, seanse filmowe, wystawy, pokazy, a młodzież mogłaby się spotykać w tematycznych kołach zainteresowań – napisał w interpelacji do prezydenta Stanisław Kieroński. – Ponadto Rada Dzielnicy Głusk podjęła uchwałę w sprawie uzyskania dojazdu do działki, na której można byłoby zorganizować ogólnodostępny teren rekreacyjno-sportowy dla dzieci i młodzieży do jazdy na deskorolkach, rolkach czy rowerach. Moim zdaniem obydwie inicjatywy społeczne zasługują na poparcie i realizację.

Artur Szymczyk, zastępca prezydenta miasta Lublin w odpowiedzi na interpelację wskazał kierunki działań jakie rada dzielnicy musi podjąć, żeby zrealizować zamierzenia społeczności lokalnej. Miasto nie ma możliwości prawnych, żeby rozwiązać przed 29 maja 2026 r. umowę użytkowania nieruchomości przy ul. Głuskiej 138 przez Stowarzyszenie Misericordia, ale „rada dzielnicy może podjąć działania w kierunku nie przedłużania umowy ze Stowarzyszeniem po jej wygaśnięciu” i złożyć wniosek o korzystanie z tej nieruchomości później. W sprawie dojazdu do terenu rekreacyjnego wiceprezydent doradza społecznikom najpierw uzyskać zgodę Miasta na zagospodarowanie działki wskazanej w uchwale.

– Podjęliśmy rozmowy z Domem Kultury Bronowice w sprawie przyszłego utworzenia filii tej placówki w naszej dzielnicy. Wiemy na czym stoimy, czas szybko leci. Przygotujemy formalnie wszystko, żeby lokalna społeczność odzyskała budynek przy ul. Głuskiej 138 na swoje potrzeby – mówi przewodniczący Jerzy Wojciechowski. (l)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here