Na świdnickim zegarze ciągle lato

Świdniczanie zwracają uwagę, że choć od październikowej zmiany czasu minęło już kilka tygodni, zegar na placu Konstytucji 3 maja wciąż pokazuje czas letni.

– Zazwyczaj noszę ze sobą telefon i zegarek, ale przechodząc tędy często spoglądam na zegar. Od ostatniej zmiany czasu nie został jednak przestawiony, a to może wprowadzać w błąd – uważa jedna z mieszkanek.

Na konieczność przestawienia zegara zwrócił ostatnio uwagę radny Marcin Magier, który – jak mówi – został poproszony o to przez mieszkańców. Radny zaapelował również, aby w przyszłości, przy okazji kolejnych zmian czasu z letniego na zimowy lub odwrotnie, w porę przestawić wskazówki. (w)