Niosą pomoc od stu lat

1928 r.

Za wierną, oddaną służbę i nieszczędzenie czasu i sił w myśl strażackiego przesłania „Bogu na chwałę – bliźniemu na ratunek”. Za to dziękowano druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojsławicach, podczas obchodów jubileuszu 100-lecia jej istnienia.

W Wojsławicach co roku uroczyście świętuje się dzień strażaka. Tegoroczne obchody były szczególnie ważne, bo Ochotnicza Straż Pożarna świętowała jubilesz 100-lecia swojego istnienia.

– Dzisiejsze święto, jest doskonałą okazją do tego, aby oprócz przedstawienia historii naszej „jubilatki”, oddać szacunek wszystkim druhom z terenu gminy za udział w akcjach ratowania ludzkiego życia i mienia, za niesienie pomocy potrzebującym i za aktywny udział w życiu społecznym – mówił podczas uroczystości wójt Henryk Gołębiowski i przypomniał, że w ciągu ostatnich trzech lat druhowie z OSP w Wojsławicach brali udział w ponad 120 akcjach ratowniczych.

Z kart historii

1918 – Oficjalne uznanie przez władzę założonej rok wcześniej Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojsławicach. Założycielem i pierwszym prezesem zarządu był mgr Drabikowski, z zawodu aptekarz. Zastępcą prezesa był wówczas naczelnik instruktor Cierpiałowski. W tym czasie straż liczyła 50 członków i posiadała sikawkę ręczną ufundowaną przez dziedzica Rzewuskiego z majątku Kukawka.

1920 – Prezesem OSP w Wojsławicach został Stanisław Lackowski. Jednostka liczyła wówczas 20 strażaków, bo rok wcześniej większość druhów została wcielona do wojska.

1926 – Przy OSP założono pierwszą drużynę żeńską – „samarytanek”. Jej komendantką została Maria Szymańska.

1932 – Prezes zarządu Stanisław Biernacki na walnym zebraniu straży wystąpił z wnioskiem budowy remizy strażackiej. Materiały na budowę uzyskano z majątku Wojsławickiego będącego własnością Banku Ziemskiego. Remizę budowano w czynie społecznym. W tym roku zakupiono też pierwszą motopompę marki Leopolda typu PO3 z kompletnym wyposażeniem oraz 150 m węża tłocznego. W okresie okupacji członkowie straży pełnili całodobowe warty przy remizie.

1948 – Społeczeństwo osady Wojsławice ufundowało dla Ochotniczej Straży Pożarnej sztandar, który znajduje się w izbie pamiątek.

1956 – Strażacy czynem społecznym wyremontowali podworską pralnię na garaż. W następnym roku z komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Chełmie otrzymano samochód bojowy – Star 20 z motopompą i wężami tłocznymi.

1961 – Strażacy wybudowali i oddali do użytku nową remizę, która służy im do chwili obecnej.

1965 – Przekazano samochód Star 20 do Komendy Powiatowej do Chełma, a otrzymano nowy samochód – Star 25 z motopompą i kompletnym wyposażeniem bojowym.

1976 – Społeczeństwo Wojsławic ufundowało nowy sztandar dla jednostki, który służył do 2008 roku.

1982 – Jednostka otrzymała nowy samochód bojowy – Star 244, który służy do dnia dzisiejszego. Wykorzystywany jest obecnie do odśnieżania dróg gminnych.

1993 – Sztandar OSP w Wojsławicach został odznaczony Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.

1995 – Jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

2004 – Zakupiono drugi samochód bojowy marki Ford Transit.

2008 – OSP w Wojsławicach zyskała nowy sztandar podczas uroczystości jubileuszu 90-lecia.

2017 – Jednostka OSP Wojsławice otrzymała samochód pożarniczy Renault G-270, który zakupiono z budżetu gminy Wojsławice. Przeprowadzono też generalny remont części garażowej budynku OSP.

Zasłużeni

Najaktywniejszymi i najbardziej zasłużonymi druhami OSP Wojsławice na przestrzeni ostatnich kilku dziesiątek lat byli: Józef Bitner, Stefan Błazucki, Czesław Burda, Witold Harczuk, Kazimierz Jednorał, Stanisław Kurzyński, Henryk Lackowski, Feliks Małysz, Zbigniew Markowski, Bronisław Nosek, Józef Oberda, Edmund Osuchowski, Antoni Pelc, Stanisław Prokop, Franciszek Radomski, Michał Rzeszot, Marceli Staiński, Władysław Szal, Wiesław Szerement, Waldemar Tudraj, Józef Turowski i Zbigniew Żołnierczuk.
Wieloletnimi kierowcami OSP Wojsławice byli: Józef Niewiadomski, Mieczysław Bojko, Jan Lackowski i Wiesław Gadzicki.

W skład obecnego zarządu OSP Wojsławice wchodzą:

prezes Piotr Staiński, naczelnik
Tomasz Błażucki, sekretarz Mariusz Markowski, skarbnik Krzysztof Kniaziuk, gospodarz
Piotr Grzywaczewski, a w skład komisji rewizyjnej: Andrzej Piech, Adam Pelc i Wojciech Staiński. (mg)