Nowe drogi i oczyszczalnia

Gdy tylko pogoda pozwoli, w gminie Stary Brus ruszą długo wyczekiwane inwestycje. Mowa o kilku drogach oraz gruntownej modernizacji oczyszczalni ścieków i ujęcia wody. Tak wielu zadań w jednym roku w tej małej gminie jeszcze nie realizowano.

Bez wątpienia gmina Stary Brus jest jednym z tych samorządów, które najbardziej skorzystały na rządowym programie „Polski Ład”. Dzięki temu w ramach tylko jednego budżetu zrealizowanych zostanie kilka kluczowych dla mieszkańców inwestycji. Lada dzień ruszy modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków.

– Firma, która realizuje inwestycję w formule „zaprojektuj i wybuduj”, ma już zgromadzone niezbędne materiały i kompletuje dokumenty uprawniające do rozpoczęcia robót. Według zapewnień wykonawcy pierwsze prace są planowane na przełom lutego i marca. Z niecierpliwością czekamy na efekty przebudowy, bo oczyszczalnia nie była modernizowana od powstania, czyli niemal dwudziestu lat.

Dzięki wymianie przepompowni, niektórych składowych zbiornika biologicznego czy zamontowaniu nowoczesnych systemów napowietrzania i wentylacji nie tylko wzrosną moce przerobowe całej instalacji, ale znacznej poprawie ulegnie też jakość wody opuszczającej oczyszczalnię – mówi Paweł Kołtun, wójt gminy Stary Brus. Na ten cel gmina ma niemal 2,8 mln zł, z czego 1,9 mln to środki pozyskane z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”.

Ruszyła już przebudowa drogi w Kołaczach, a wkrótce wykonawcy wjadą na kolejne odcinki: w Mariance i Wołoskowoli. Dzięki temu oraz po scaleniach, w ramach których powiat wybudował i utwardził drogi m.in. w Nowym Brusie, najbiedniejszy samorząd w powiecie włodawskim zyska bodaj największą sieć nowych dróg. (bm)