O powstaniu styczniowym na ziemi włodawskiej

(15 marca) Konferencja popularnonaukowa „Powstańczych lat sygnały. Lubelszczyzna – Ziemia Włodawska”, zorganizowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną we Włodawie przyciągnęła miłośników historii, w tym sporą grupę młodzieży.


Konferencja popularnonaukowa „Powstańczych Lat Sygnały – Lubelszczyzna – ZIEMIA WŁODAWSKA pod Patronatem Honorowym JM Rektora UMCS prof. dra hab. Radosława Dobrowolskiego i Burmistrza Włodawy Wiesława Muszyńskiego rozpoczęła się o godz. 10.00 w galerii na parterze Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Wydarzenie zaingurował koncert pieśni patriotycznych „W boju dla Niepodległej” w wykonaniu grupy wokalnej „Śpiewające Włodawianki” z Włodawskiego Domu Kultury, pod kierunkiem Marcina Obuchowskiego. Następnie obecni wysłuchali kilku wykładów i prelekcji.

Tematyka wystąpień poświęcona była miejscu powstania styczniowego w polskiej tradycji narodowej i lokalnej świadomości historycznej. Prelegenci poruszali problematykę związaną z Lubelszczyzną i Ziemią Włodawską.

Wykłady wygłosili: dr hab. Piotr Bednarz – Powstanie styczniowe na tle polityki mocarstw europejskich, dr hab. Piotr Bednarz – Powstanie styczniowe na Lubelszczyźnie; mgr Mariusz Czuj – Powstanie styczniowe na Ziemi Włodawskiej oraz mgr Adam Panasiuk – Bitwy pod Urszulinem i Andrzejowem.

Konferencji towarzyszyła ekspozycja „Dokumenty powstania styczniowego. Wydarzenia – ludzie – tradycja” (komentarz: Katarzyna Ślusarska) z zasobów Archiwum Państwowego w Lublinie i „Echa pamięci powstańczej w zbiorach PTTK Oddział Włodawa” (komentarz: Mieczysław Tokarski). (red)