Ośrodek zdrowia do likwidacji?

Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku w Woli Uhruskiej nie będzie już Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Kierownik placówki chce sprywatyzować ośrodek i z takim wnioskiem wystąpiła do gminnych władz.

– Największym problemem ośrodka jest brak drugiego lekarza wspomagającego pracę lekarza rodzinnego, pełniącego również funkcję kierownika ośrodka – tłumaczy wójt Jan Łukasik. – Ponadto pandemia koronawirusa spowodowała liczne ograniczenia niekorzystne dla pacjentów i personelu, a konieczne do codziennego stosowania. COVID-19 utrudnia funkcjonowanie wszystkich placówek medycznych i należy nauczyć się respektować zalecenia SANEPIDU, NFZ-u oraz innych instytucji w trosce o własne zdrowie oraz o zdrowie innych osób, z którymi mamy kontakt.

Między innymi to sprawiło, że pani Violetta Żylińska wystąpiła do nas z propozycją likiwdacji placówki i przekształcenia jej w przychodnię niepubliczną, która byłaby zarządza przez obecną panią kierownik i z dotychczasową załogą. Kierownik deklaruje świadczenie nadal bezpłatnych usług medycznych dla pacjentów w dotychczasowej formie, zgodnie z uwarunkowaniami zawartymi w umowie z NFZ, pozostawienie obecnego stanu zatrudnienia, współorganizację z gminą Wola Uhruska „białych sobót”, realizację badań specjalistycznych i obozów naukowych oraz podejmowanie innych świadczeń ku zadowoleniu pacjentów.

Prowadzenie Zakładu jako placówki niepublicznej – zdaniem pani Żylińskiej – stwarzać będzie nowe wyzwania, ale niewątpliwie zwiększy satysfakcję w zarządzaniu i w pracy zatrudnionego personelu, wpływając korzystnie na jakość i wydajność pracy, dla dobra pacjentów. Tematem wymagającym doprecyzowania jest forma świadczenia usług stomatologicznych, ale – w głównej mierze – zależy to od wzajemnych uzgodnień pomiędzy nią i lekarzem stomatologiem, a zaakceptowanych przez NFZ.

Mamy nadzieję, że forma współdziałania zostanie wypracowana. Obiekt Ośrodka Zdrowia oraz jego otoczenie pozostanie własnością gminy i zostanie łącznie ze sprzętem medycznym wydzierżawiony na zasadach porównywalnych z zasadami wypracowanymi w innych samorządach, gdzie od wielu lat funkcjonują Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, w ramach świadczenia usług z zakresu Podstawowej Opieki Medycznej.

Od strony prawnej przekształcenie SP ZOZ-u w NZOZ może odbywać się wyłącznie poprzez likwidację SP ZOZ-u z jednoczesnym tworzeniem NZOZ-u. Z uwagi na fakt, że kontrakty z NFZ są kontraktami rocznymi najkorzystniesze jest dokonywanie takich zmian na przełomie roku. Z kolei decyzja o zaprzestaniu udzielania świadczeń zdrowotnych musi być podjęta z 3-miesięcznym wyprzedzeniem.

Dlatego też, aby umożliwić przekształcenie z dniem 1 stycznia 2021 r. konieczne jest podjęcie przez Radę Gminy Wola Uhruska uchwały o likwidacji SP ZOZ w Woli Uhruskiej w terminie do końca września br. Obecnie trwają więc prace stałych komisji oraz rady społecznej SP ZOZ mające na celu wypracowanie stanowiska w tej sprawie – informuje wójt. (bm, fot. Gmina Wola Uhruska)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here