Oznakowanie ulic pod nadzorem mieszkańców

Nasi Czytelnicy wskazują, że w wielu lokalizacjach znikają ograniczające niegalne parkowanie słupki

Do redakcji „Nowego Tygodnia” trafiło ostatnio kilka zgłoszeń dotyczących nieprawidłowości w utrzymaniu oznakowania lubelskich ulic. Według nich część tarcz znaków całkiem wypłowiała od słońca, część znaków jest zamontowana jedynie prowizorycznie, a słupki w kilku lokalizacjach zostały wyłamane przez samochody. Urzędnicy obiecali zająć się problemem naświetlonym przez naszych Czytelników.

– Wzdłuż całej naszej ulicy znaki zakazujące postoju poza zatokami parkingowymi całkiem wyblakły i obecnie na ich podstawie nie można karać kierowców łamiących obowiązujące przepisy – alarmuje pan Robert, mieszkaniec ul. Ułanów.

Inny Czytelnik poinformował nas o nieprawidłowym oznakowaniu ul. Grażyny na osiedlu LSM im. A. Mickiewicza. Tuż za skrzyżowaniem z ul. Wileńską znak informujący o początku strefy ograniczonej prędkości stoi tuż przed zatoką parkingową oznaczoną znakami D-18. Tymczasem zgodnie z przepisami kolejne znaki stojące przy drodze gminnej powinna oddzielać odległość minimum 10 metrów. Dodatkowo sam znak jest zdewastowany – mocno pomazany i obsunięty w dół na słupkach.

– Proszę o nagłośnienie „znikających” słupków blokujących nielegalne parkowanie. Tylko w ostatnim czasie w wyniku celowego działania lub kolizji „wycięte” zostały słupki przy placu Wolności, ul. Biernackiego czy ul. Legendy obok wejścia do podstawówki nr 5 – to z kolei zgłoszenie pana Michała.

Przedstawiciele Urzędu Miasta przyznają, że z uwagi na dużą ilość znaków w mieście takie sytuacje mogą się czasem zdarzać i umknąć uwadze podczas rutynowych kontroli. W przypadku zgłoszeń mieszkańców wskazane lokalizacje są jednak zawsze dodatkowo sprawdzane, a uszkodzone znaki zlecane do naprawy bądź wymiany na nowe.

– Przesłane uwagi dotyczące oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu, zostały przekazane firmom utrzymaniowym. Dokonają one w pierwszej kolejności ich weryfikacji w terenie, a później nastąpi wymiana koniecznych elementów. Zakres realizowanych prac będzie uzależniony od faktycznej potrzeby. Zakładamy, że prace zostaną wykonane do końca maja – zapewnia Justyna Góźdź z Biura Prasowego w Urzędzie Miasta Lublin.

Marek Kościuk