Plan Wojsławic na 2021

Remont ulicy Krasnystawskiej w Wojsławicach, budowa wielofunkcyjnego boiska z kortem tenisowym przy szkole i infrastruktury przy tzw. stawie, remont gminnych dróg – to najważniejsze z inwestycji zaplanowane na ten rok przez gminę Wojsławice.

Jedna z najbardziej wyczekiwanych przez mieszkańców, zwłaszcza tych młodszych, tegoroczna inwestycja, to budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Wojsławicach Kolonii. Złożą się na nie boiska do gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę nożną, a także pierwszy w historii gminy kort tenisowy.

Jeśli pogoda pozwoli, prace budowlane powinny ruszyć już w lutym. Jeszcze przed zakończeniem ubiegłego roku gminie udało się wybrać wykonawcę inwestycji. Chętnych było wielu, bo do przetargu zgłosiło się aż 11 firm. Za najlepszą uznano ofertę najtańszą, opiewającą na ok. 344 tys. zł, złożoną przez firmę TORAKOL Rajmund Zalewski z Dobrego. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, boisko powinno zostać oddane do użytku w wakacje. Na tę inwestycję gmina pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Z końcem minionego roku gminie udało się wybrać także wykonawcę prac związanych z rozbudową infrastruktury nad zbiornikiem wodnym w Wojsławicach, czyli tzw. stawem. Chodnik okalający staw domknie pasaż spacerowy. Staną przy nim nowe ławki i oświetlenie solarne. Powstanie także dodatkowa altana z murowanym grillem. Prace te wyniosą ok. 193 tys. zł, a ich wykonawcą będzie Przedsiębiorstwo Budowalne ALTA z Wólki Panieńskiej. Inwestycja będzie dofinasowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w ramach projektu realizowanego wspólnie z gminami Kamień. Żmudź i Horodło oraz LGD „Ziemi Chełmskiej”.

W dalszych planach Wojsławice mają również budowę znacznie większego, bo z 10-hektarową powierzchnią lustra wody, zbiornika przy ul. Grabowieckiej.

– Sukcesywnie przygotowujemy się do tej inwestycji. W tym celu w tegorocznym budżecie zabezpieczyliśmy środki na wykup gruntów pod zbiornik. Będzie on pełnił kilka funkcji, również rekreacyjną – mówi wójt Wojsławic, Henryk Gołębiowski.

W inwestycyjnych planach na nowy rok znalazł się również remont ulicy Krasnystawskiej. Gmina ma już projekt i pozwolenie na budowę, i stara się o dofinasowanie na ten cel z Funduszu Dróg Samorządowych. W planach są również remonty innych gminnych dróg. Których konkretnie, władze gminy póki co nie wskazują.

Remont czeka także świetlicę wiejską w Turowcu. Na to zagadnie gmina otrzymała dofinasowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach działania „LEADER” i za pośrednictwem LGD „Ziemi Chełmskiej”. Budynek został został już wcześniej docieplony i wyposażony w nową elewację, tym razem remont obejmie wnętrze świetlicy. Powstanie również ogrodzenie.

Wiadomo także, że w tym roku gmina wzbogaci się o kolejną atrakcję turystyczną. Stowarzyszenie Rozwój i Odnowa Gminy Wojsławice zdobyło dofinasowanie na rewitalizację naturalnych źródeł wody na ulicy Chełmskiej. Miejsce to będzie miało nie tylko walor rekreacyjny, ale również edukacyjny, bo jedno ze źródeł zostanie „urządzone” w stylu starej studni, a przy kolejnej stanie żuraw do pobierania wody i koryto, wykonane na wzór takiego, które niegdyś służyło do pojenia zwierząt.

Trwają również przygotowania do budowy zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z niezbędną infrastrukturą na stadionie sportowym przy ul. Grabowieckiej. Na te prace samorząd chciałby pozyskać wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

– Oczekujemy również na konkursy i nabory z nowego budżetu unijnego. To duża szansa na rozwój gminy. Takie samorządy jak nasz nie mają dużych budżetów ani wpływów podatkowych i znaczny postęp w poprzednich latach był możliwy dzięki pozyskaniu dużych środków zewnętrznych – podkreśla wójt Gołębiowski. (kw)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here