Polityka – jaka być powinna?

Spotkanie dyskusyjne, poświęcone promocji tej publikacji, zorganizował Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej „Vade Mecum”.
W debacie udział wzięli także redaktor Jacek Karnowski („W Sieci”, portal „wPolityce.pl”) oraz dr hab. Przemysław Czarnek, wojewoda lubelski. Dyskusja, choć wyszła od spraw ogólnych, nieuchronnie jednak wracała do spraw bieżących, takich jak awantura wokół Trybunału Konstytucyjnego. Zdaniem prof. Ryby to jednak wszystko tematy zastępcze, drugorzędne wobec nadmiernego upartyjnienia państwa, uwikłania jego struktur w przeróżne układy – zewnętrzne, jak i historyczne. Podobne problemy dotykają też zresztą samorządy i Polskę lokalną. – Polska polityka jest w kryzysie – zgadzali się prelegenci.
Książka prof. Ryby to analiza sytuacji politycznej kraju jeszcze przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi, jednak – jak podkreśla autor – to także spojrzenie bezpartyjnego obserwatora naszego życia publicznego i poszukiwanie dróg wyjścia z niebezpiecznej sytuacji. Jej składowe to także przeregulowanie, swego rodzaju „biegunka legislacyjna”, a także rozrost biurokracji. Z kolei wojewoda Czarnek pozytywnie odniósł się do samego sporu jako istoty demokracji, zastrzegł jednak, że podstawą jego rzetelnego prowadzenia musi być oparcie argumentacji o prawdę oraz szacunek dla drugiej strony. Red. Karnowski wracał do kwestii pozycji Polski w środowisku międzynarodowym wskazując, że naszymi „partnerami” z Zachodu kieruje przede wszystkim niechęć do odróżniania się Polski, wybierania przez nasz kraj własnej drogi. – Tak należy tłumaczyć także np. nacisk w sprawie emigrantów – to dążenie, żebyśmy mieli te same problemy co oni – mówił red. Karnowski.