Poszerzą chodnik dla strażaków

Straż pożarna zobowiązała Chełmską Spółdzielnię Mieszkaniową do zapewnienia utwardzonej drogi pożarowej do bloku przy ul. Wolności 27. Ostateczny termin to 31 grudnia br. Zgodę na inwestycję muszą jednak wyrazić mieszkańcy – właściciele gruntu, na którym ma powstać droga. Ci obawiają się, że nowa droga posłuży za miejsca postojowe, których na osiedlu brakuje…

Ponad trzy lata temu jeden z mieszkańców bloku przy ulicy ul. Wolności 27 poskarżył się strażakom, że do budynków nie ma drogi przeciwpożarowej. Po kontroli straż wydała decyzję administracyjną i nakazała jej budowę, choć przez wiele lat brak drogi nikomu nie przeszkadzał. Taka sytuacja dotyczy wielu bloków w Chełmie, ale strażacy skontrolowali tylko dojazd do budynków przy Wolności 25, 27 i 29, połączonych w tzw. podkowę.

Według decyzji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie spółdzielnia jest zobowiązana do wybudowania utwardzonej drogi pożarowej do 31 grudnia br. To ostateczny termin. Władze ChSM próbowały go przesunąć o rok, ze względu na stan epidemii, ale bezskutecznie. Do tej pory ChSM wykonała zewnętrzny hydrant ppoż. i wyposażyła budynek w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, zresztą zgodnie z zaleceniami strażaków.

– Prace związane z utwardzeniem terenu pod drogę pożarową mają charakter inwestycji, na działce gruntu objętej współwłasnością – mówi Maciej Cieślak, wiceprezes Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Spółdzielnia zwróciła się do mieszkańców posiadających wyodrębnione lokale ze stosownym wystąpieniem, proponując w nim sposób realizacji całego przedsięwzięcia. Osoby posiadające tytuły prawne do nieruchomości muszą złożyć oświadczenie woli o wykonaniu wskazanej inwestycji. Ostateczna decyzja w sprawie zapadnie na etapie postępowania administracyjnego prowadzonego przez urzędników chełmskiego magistratu.

ChSM przygotowała dwa warianty, ale jeden ze względu na wysokie koszty, jest nierealny do realizacji. Chodziło o wykonanie tzw. mokrej instalacji ppoż., składającej się z odrębnych rurociągów oraz hydrantów przeciwpożarowych, montowanych na klatkach schodowych. Przy tym należałoby też wykonać pompownię do celów przeciwpożarowych oraz ustawić na zewnątrz zbiornik do gaszenia pożaru o objętości około 20 m sześć. Spółdzielnia zdecydowała się na drugi wariant, czyli poszerzenie istniejącego chodnika do 3 metrów, wydzielając trzy zatoki manewrowe dla wozów straży pożarnej. Władze ChSM zapewniają, że inwestycja nie będzie wymagała wycinki zieleni, a jedynie podcinkę drzew utrudniających dostęp do budynku.

Mieszkańcy bloku przy Wolności 27 obawiają się, że planowana droga przeciwpożarowa może posłużyć za miejsca postojowe, których na osiedlu brakuje. – Zastanawiające jest, że problem dostrzeżono tylko u nas. Mieszkam tu ponad 25 lat i jeszcze nigdy nie widziałem przy bloku straży pożarnej. Niekiedy przepisy są absurdalne, bo wystarczyłyby same hydranty – mówi nasz czytelnik. (d)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here