Przebierają nogami o chodnik

Mieszkańcy pytają, co z chodnikiem w Busównie wzdłuż drogi wojewódzkiej? Już w styczniu radni z gminy Wierzbica zgodzili się dołożyć do jego budowy, ale do dzisiaj prace nie ruszyły.


Wierzbica i sąsiednie wioski, jak Busowno czy Busówno Kolonia, leżą wzdłuż ruchliwej drogi wojewódzkiej. Przy ulicy są sklepy, przystanki i domy. Stąd mieszkańcy, w trosce o bezpieczeństwo swoje i bliskich, od lat prosili o budowę przy ulicy chodnika. Jedną z obietnic wyborczych obecnej wójt Bożeny Deniszczuk była właśnie ta inwestycja. W 2019 roku udało się ją zrealizować, ale tylko w części. Zarząd Dróg Wojewódzkich, któremu gmina dołożyła do prac, wybudował tylko kilkaset metrów chodnika przez Wierzbicę i częściowo w Busównie.

Do dokończenia pozostało ok. 1,5 km, o które znowu zaczęli upominać się mieszkańcy. A to dopominanie się realizacji wyborczej obietnicy i petycja, podpisana przez 83 osoby, którą złożyli do gminy, nie do końca spodobała się wójt. Podczas sesji mówiła, że „petycjami niczego się nie buduje”, temat chodnika, o czym też pisaliśmy, był nawet przedmiotem nacisków – wójt miała zagrozić jednej z radnych, że, jeśli nie zagłosuje nad likwidacją szkoły w Święcicy, to chodnik nie powstanie.

Społeczny interes w obu przypadkach jednak zwyciężył. Radni utrzymali szkołę, a część chodnika powstała. Gmina zgodziła się też dołożyć samorządowi województwa do budowy pozostałego fragmentu w Busównie. – Już na początku tego roku była sesja, na której radni zatwierdzili tę pomoc, ale do dzisiaj na drodze nic się nie dzieje. Może gmina albo zarząd dróg się z tego zamiaru wycofali? – pyta nas mieszkaniec Busówna.

– Na realizację w 2023 r. drugiego etapu zadania (…) została zawarta stosowna umowa o udzieleniu pomocy finansowej dla Województwa Lubelskiego. Wysokość wsparcia finansowego po stronie Gminy Wierzbica wynosi 750 000,00 zł., tj. 50 proc. wartości kosztorysowej zadania. Termin przekazania środków finansowych ustalony w umowie to 31.08.2023 r. Dokonanie wyboru Wykonawcy robót, zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych, jest po stronie ZDW w Lublinie – wyjaśnia Zdzisław Gryczaniuk, kierownik referatu budownictwa, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej UG w Wierzbicy.

Prace na razie nie ruszyły, bo jeszcze nie wyłoniono wykonawcy. Inwestycja nie jest zagrożona, bo Zarząd Dróg Wojewódzkich wpisał ją do planu prac na bieżący rok, a przetarg powinien zostać ogłoszony niebawem. (bf)