Radzą mimo kanikuły

Podczas, gdy w większości gmin powiatu chełmskiego trwa przerwa wakacyjna w obradach rad gmin, w Kamieniu prace wre. Niektórzy urzędnicy, w tym skarbnik Irena Jagiełło, musieli przerwać urlop, aby na czwartkową sesję przygotować zmiany do budżetu.

Wójt Roman Kandziora planował sesję pod koniec sierpnia, ale termin obrad musiał przyspieszyć. Dwoje pracowników gminy, w tym skarbnik Irena Jagiełło, musiało przerwać urlopy, aby przygotować poprawki w uchwałach budżetowych. Niektórzy radni mieli to urzędnikom za złe, bo nie zdążyli przed sesją wprowadzonym zmianom się przyjrzeć.
– Dlaczego nie dostałem treści uchwały wczoraj przed godziną 15, tylko na pół godziny przed sesją? – pytał rozgoryczony radny Bartłomiej Durko. – Skoro mamy głosować nad zmianami w budżecie, to powinniśmy się z nimi najpierw zapoznać. Na przyszłość proszę, aby przesyłać dokumenty dzień wcześniej.
Jedna z najważniejszych uchwał dotyczyła udzielenia pomocy finansowej dla powiatu chełmskiego na budowę w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych odcinka drogi powiatowej przez Kolonię Kamień, Kamień, Strachosław, Mołodutyn
w stronę Rożdżałowa. Inwestycja jest ogromna, obejmuje m.in. budowę chodników w Starchosławiu, dodatkowego oświetlenia oraz oznakowania przejść dla pieszych. Przedsięwzięcie opiewa na 7 mln zł. Radni gminy Kamień zadeklarowali wyłożyć na nią w przyszłym roku 2 mln 39 tys. zł.
– Uchwała w tej sprawie jest niezbędna, bo termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 15 września, a ja wybieram się wcześniej na urlop – tłumaczył wójt Kandziora.
Na wniosek wójta radni zdjęli z budżetu 230 tys. zł – 160 tys. zł zaplanowanych na budowę chodników w Strachosławiu, a 70 tys. zł na tzw. drogę kumowską. Z pierwszej inwestycji zrezygnowano, ponieważ jest ona planowana w ramach schetynówki. Druga nie przeszła w PROW. Pieniądze, które miały być przeznaczone na te dwie inwestycje, zostały przesunięte na inne przedsięwzięcia. 35 tys. zł dołożono na budowę drogi na osiedlu Malinowe w Kamieniu, która po przetargu okazała się droższa niż zakładano. 51 tys. zł przeznaczono na nowe lampy w dwóch miejscowościach, gdzie PGE wymienia słupy i modernizuje linie oświetleniowe. Kolejne 25 tys. zł przeznaczono na refundację pobytu dzieci z gminy Kamień w chełmskich przedszkolach, a 20 tys. zł na bieżące potrzeby szkoły w Czerniejowie. Przywrócono też 86 tys. zł na wypłaty wynagrodzeń, które jakiś czas temu na wniosek wójta przesunięto na inwestycje. Radni podjęli też zmiany
w nazewnictwie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach funduszy sołeckich w Józefinie, Wolawcach i Kamieniu. Bez tych formalności przedsięwzięcia byłyby wstrzymane. „Za” zmianami budżetowymi byli wszyscy radni, oprócz radnego Durko, który wstrzymał się od głosu.
Rajcy podjęli też ważną uchwałę dla rolników, dzierżawiących od gminy ziemię. Umożliwi ona wójtowi przedłużanie o kolejne 3 lata umów dzierżawy działek tym rolnikom, którzy do tej pory je użytkowali, bez przetargu.
Podczas sesji wójt przedstawił statystykę dotyczącą programu 500+. Na 367 złożonych wniosków gmina wydała 350 decyzji. Świadczenia przyznano na 547 dzieci. Na rozpatrzenie czeka 10 wniosków, w których zadeklarowano dochody uzyskiwane za granicą. Z kolei 7 wniosków czeka na uzupełnienia przez wnioskodawców,
z którymi urzędnicy nie mają kontaktu.
Wójt Kandziora podziękował tym, którzy pomagali przy organizacji Turnieju Między Nami Sąsiadami, w tym Zbigniewowi Czerwonce, przewodniczącemu Rady Gminy Kamień, który zajął pierwsze miejsce w konkurencji polegającej na ujeżdżaniu mechanicznego byka. – Wytrwał na byku dłużej niż ja, po prostu nie chciał z niego zejść – żartował wójt Kandziora. – Zapraszam 4 września na dożynki gminne do Pławanic. (mo)