Rusza cykl bezpłatnych spotkań przedsiębiorców Biznes Lubelskie

  W kwietniu w Województwie Lubelskim rusza cykl bezpłatnych spotkań przedsiębiorców Biznes Lubelskie. Spotkania będą skierowane do  obecnych i przyszłych eksporterów z małych, średnich i dużych  przedsiębiorstw z terenu województwa, szczególnie reprezentujących branże m.in. rolno-spożywczą, maszynową,  drzewno-meblarską, medyczną, a także branże wskazane w Regionalnej  Strategii Innowacji jako kluczowe z punktu widzenia dynamizacji procesów  innowacyjnych w regionie, jednostek samorządu terytorialnego oraz  instytucji otoczenia biznesu.

  Celem spotkań w ramach cyklu Biznes Lubelskie jest stworzenie przestrzeni do wzajemnego poznania się i dyskusji, a także przedstawienie dobrych praktyk sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości.  Inicjatywa przyczyni się do znalezienia rozwiązań w aspekcie rozwoju  społeczno – gospodarczego regionu i wyzwań dla władz lokalnych  w zakresie wsparcia przedsiębiorczości, eksportu, nowych inwestycji oraz  tworzenia większej liczby miejsc pracy.

  Samorząd Województwa Lubelskiego, jako podmiot, który koordynuje  politykę rozwoju regionu, wspiera eksporterów oraz dynamizuje działania  wspierające ww. podmioty w celu podnoszenia gospodarczej  konkurencyjności regionu. Istotnym czynnikiem powodzenia tych działań  jest prowadzenie dialogu społecznego w celu identyfikacji oczekiwań i potrzeb przedsiębiorców oraz wdrożenia najbardziej efektywnych instrumentów wsparcia.

  W ramach cyklu Biznes Lubelskie najlepsi polscy prelegenci poruszą zagadnienia dotyczące codziennej działalności lokalnych przedsiębiorstw, zmian w przepisach podatkowych oraz opowiedzą o mediacji, negocjacji i arbitrażu w biznesie.

  Dodatkową atrakcją wydarzenia Biznes Lubelskie będzie obecność znamienitych polskich olimpijczyków – w tym Roberta Korzeniowskiego, Otylii Jędrzejczak, Sylwii Gruchały czy Daniela Iwanka, którzy opowiedzą o tym jak motywować siebie i pracowników.

  Więcej informacji na temat cyklu Biznes lubelskie można znaleźć na www.invest.lubelskie.pl.

  Spotkania Biznes Lubelskie organizowane są na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Wydatek współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach realizacji projektu pt. „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II”.

  Sprawdź programy najbliższych spotkań (http://invest.lubelskie.pl/pl/cykl-spotkan-biznes-lubelskie)

  18 kwietnia | Opole Lubelskie

  24 kwietnia | Miasto Lublin

  26 kwietnia | Puławy

  8 maja | Chełm (powiat)