Spotkali się po latach

Miniony weekend upłynął m.in. pod znakiem Światowego Zjazdu Absolwentów KUL. W dniach 8-9 czerwca w Lublinie spotkali się byli studenci najstarszej uczelni w mieście. Nie zabrakło gości, przemówień i koncertów.

Uroczystość rozpoczęła się w Kościele Akademickim KUL mszą z zawierzeniem uniwersytetu Sercu Jezusowemu. Obchody święta patronalnego KUL, przypadającego właśnie w tę uroczystość, miały szczególny charakter ze względu na obchody 100-lecia Uniwersytetu i rozpoczęły tegoroczny zjazd absolwentów. Mszy przewodniczył metropolita lubelski i wielki kanclerz uczelni abp. Stanisław Budzik. Kolejnym oficjalnym punktem programu było spotkanie z władzami uczelni na historycznym dziedzińcu, który tego dnia pękał w szwach.

– Witam gorąco wszystkich naszych absolwentów, przybyłych z bliższych i dalszych zakątków naszej ojczyzny i całego świata, goszczących tu może po bardzo wielu latach nieobecności, ale witam też absolwentów odwiedzających uniwersytet regularnie. Cieszę się ogromnie, że zechcieli państwo przybyć na nasze dzisiejsze spotkanie, by wspólnie, licznie i radośnie świętować ten wyjątkowy, bo przecież stuletni jubileusz naszej uczelni. Znajdujemy się na historycznym dziedzińcu. Zamknięty kształt dziedzińca, zapewniający intymność, sprzyjający skupieniu, jakby rodzinny, sprzyja tworzeniu tego, co na uniwersytecie jest najważniejsze, a mianowicie pomaga tworzyć wspólnotę uprawiających naukę i studiujących w atmosferze wolności, swobody, pełnej świeżego oddechu duszy wyrywającej się ku górze, ku niebu, a więc do rzeczy wielkich i pięknych, o których zawsze marzą młodzi ludzie, ufając, że w tym szczególnym miejscu znajdą właściwe warunki rozwoju, inspiracje i pomoc. W murach otaczających dziedziniec zamknięta jest historia całej naszej Alma Mater – mówił ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, rektor KUL.

Oprócz wspomnień i podniosłych przemówień wręczono Nagrodę im. Anieli hr. Potulickiej za wybitne osiągnięcia naukowe, wpisujące się w idee chrześcijańskiego humanizmu. Laureatem został dr hab. Michał Gierycz – autor monografii „Europejski spór o człowieka. Studium a antropologii politycznej”. Natomiast marszałek województwa lubelskiego Sławomira Sosnowskiego, jak i prezydent Lublina Krzysztofa Żuka, oraz samo Miasto Lublin uhonorowano Medalem Jubileuszowym 100-lecia KUL. Joanna Niećko