Stawiają na administrację wirtualną

Miasto Krasnystaw realizuje projekt współfinansowany ze środków unijnych pn. „Rozwój usług elektronicznych na terenie Miasta Krasnystaw”, który został podzielony na trzy części.

Całkowita wartość projektu wynosi ponad 2,7 mln zł, czego 2,3 mln zł stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach realizacji przedsięwzięcia 16 kwietnia została zawarta druga z trzech umów dotyczących modernizacji infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej urzędu miasta Krasnystaw i podległych mu jednostek organizacyjnych.

Zawarcie umowy z wykonawcą – konsorcjum firm: Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej „Zeto”, Biuro Usług Komputerowych Softresz oraz firma Giap – rozpocznie etap wdrożenia oraz rozbudowy i aktualizacji systemów informatycznych z uruchomieniem e-usług dla mieszkańców oraz dostawą sprzętu i oprogramowania. Wartość tej części projektu wynosi 2 mln zł, a termin realizacji, przewidziany w umowie, upływa z końcem bieżącego roku.

Wcześniej, bo 17 marca, w ramach realizacji projektu została podpisana umowa na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania. Wykonawcą tej części inwestycji jest firma MKM Market Małgorzata Modzelewska z siedzibą w Warszawie. Wartość zamówienia wynosi 377 tys. zł. Wykonawca części trzeciej zamówienia, której zakres obejmuje dostawy wyposażenia, aktywnych urządzeń sieciowych, systemów zabezpieczeń i monitorowania do serwerowni, zostanie wyłoniony w drugim kwartale bieżącego roku.

W ramach projektu miasto Krasnystaw zwiększy wykorzystanie e-usług publicznych przez mieszkańców i przedsiębiorców. Dzięki temu magistrat i jednostki mu podległe udostępnią interesantom dostęp do aktualnych informacji oraz umożliwią załatwienie spraw urzędowych z wykorzystaniem e-usług, w tym m.in. prowadzenie e-konsultacji społecznych czy złożenie wniosku do budżetu partycypacyjnego. Wprowadzona zostanie także elektroniczna rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych. W siedzibie urzędu zostanie uruchomiony punkt wydawania profili zaufanych. (k)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here