Sukcesy uczniów z Korolówki-Osady

Dowodem na to, że nauka się opłaca, jest Kamil Samojluk – uczeń klasy IV Technikum szkoły w Korolówce-Osadzie kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa, który jest poczwórnym stypendystą:

Dyrektora Szkoły, Prezesa Rady Ministrów i Lubelskiej Kuźni Talentów, a ponadto dwukrotnie uzyskał tytuł laureata w eliminacjach centralnych Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w pionie mechanizacja rolnictwa (w 2016 roku – V miejsce, w 2017 roku – II miejsce). Indeks i dyplom to nie jedyne nagrody, które otrzymał zdobywca II miejsca. Za wybitne osiągnięcia i zaangażowanie w pogłębianie wiedzy rolniczej Zarząd Banku BEŻ Paribas i Fundacja BEŻ BNP Paribas ufundowała stypendium w ramach programu AGROTALENT, zachęcając do rozpoczęcia wspaniałej naukowej przygody. Inne nagrody to np. bezpłatna prenumerata miesięcznika „Rolniczy Przegląd Techniczny” oraz wiele upominków rzeczowych. W kwietniu 2018 roku Kamil po raz trzeci zakwalifikował się do finału OWiUR, który zostanie przeprowadzony w czerwcu we Wrocławiu. Jedzie po zwycięstwo. W ślady szkolnego VIP-a idą następni, niektórzy małymi kroczkami, ale dążą do celu, np. Amelia Mazurek, która była blisko zakwalifikowania się finału centralnego OWiUR uczniów w pionie gastronomii czy Karolina Patejuk w bloku agrobiznesu.

Wielu uczniów ZSCKR w Korolówce-Osadzie startuje w różnych konkursach i olimpiadach związanych tematycznie z rolnictwem i odnosi sukcesy. 18 kwietnia tego roku Gabriel Matwiejuk, uczeń klasy pierwszej Technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, zajął V miejsce w finale X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie w Rolnictwie. Oprócz ogromnej radości pierwszoklasista zdobył indeks na kierunki WIP SGGW, satysfakcjonującą nagrodę pieniężną (czterocyfrową) ufundowaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz roczne stypendium od Firmy Bayer.

Z kolei główną i jakże cenną nagrodę otrzymali laureaci finału 36. Olimpiady Młodych Producentów Rolnych 2018 podczas prestiżowych targów AgroTech w Kielcach (15-16 marca 2018 r.) – były to nawozy mikroelementowe Mikro Export przeznaczone do stosowania dolistnego. Efekt działania widoczny jest gołym okiem. Tytuł laureata uzyskał tegoroczny maturzysta Sebastian Kwiatkowski. Na pewno osiągnie większe sukcesy w uprawie! (-)