Święto pracowników pomocy społecznej

W Krasnostawskim Domu Kultury ponad stu pracowników placówek pomocy społecznej z terenu powiatu krasnostawskiego odebrało pamiątkowe dyplomy i podziękowania wręczane z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. św. Franciszka w Krasnymstawie, odprawioną przez ks. Henryka Kapicę. W KDK gości powitał dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie Waldemar Fedorowicz. Marek Nowosadzki, wicestarosta krasnostawski, w imieniu własnym i starosty Andrzeja Leńczuka podziękował zebranym za codzienną pracę podkreślając nie tylko profesjonalizm, ale przede wszystkim okazywane serce i zrozumienie dla drugiego człowieka. Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego ponad 100 osób odebrało listy gratulacyjne.

Oto lista wyróżnionych: Alicja Kwiatosz – dyrektor Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Krasnymstawie, Bożena Dąbrowska – dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Krasnymstawie, siostra Barbara Kaczmarczyk – dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nasz Dom i św. Józefa w Tuligłowach, siostra Bożena Rak – dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej im. s. Longiny Trudzińskiej w Tuligłowach, Mariusz Rysak – dyrektor DPS w Bończy, Monika Łukasik – dyrektor DPS w Surhowie, Aneta Mróz – dyrektor DPS w Krasnymstawie, siostra Ewa Gumińska – dyrektor DPS w Żułowie, Wiesław Podgórski – dyrektor WTZ w Krasnymstawie, Anna Łukowiec – kierownik WTZ w Żułowie, Mariusz Antoniak – dyrektor MOPS w Krasnymstawie, Sylwia Wolska – kierownik GOPS w Siennicy Różanej, Magdalena Przysiężniak – kierownik GOPS w Izbicy, Bożena Hus – kierownik GOPS w Kraśniczynie, Magdalena Mazurek – kierownik GOPS w Fajsławicach, Longina Weremko – kierownik GOPS w Łopienniku, Agnieszka Bociąg – kierownik GOPS w Gorzkowie, Bożena Kalinowska – kierownik GOPS w Żółkiewce, Halina Żuławska – kierownik GOPS w Rudniku, Ewa Mąka – kierownik GOPS w Krasnymstawie, Marek Piwko – kierownik CIS w Krasnymstawie, Anna Worotyńska – kierownik ŚDS w Krasnymstawie, Maria Radczuk – kierownik DDPS w Krasnymstawie, kuratorzy Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Krasnymstawie: Barbara Smyk, Bożena Stryjek, Zbigniew Rybczyński, dyrektor SOSW w Krasnymstawie Beata Korszla, Magdalena Typiak z Centrum Edukacji Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Winda, Edyta Kisiel – dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krasnymstawie, pracownicy PCPR w Krasnymstawie: Joanna Głąb, Jarosław Radczuk, Henryk Podolak, Małgorzata Bereza, pracownicy Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Krasnymstawie: Beata Danielczuk, Aneta Kasprzak, Magdalena Kura, Bożena Małysz, Ewelina Sieniec, Justyna Żeliszczak, pracownicy Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Krasnymstawie przy ul. Zamkowej: Anna Kawęcka, Agnieszka Szewczyk, Barbara Żeromska – Łopąg, Karolina Sarnecka, pracownicy Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nasz Dom w Tuligłowach: Ewa Pastuszak, Anna Jaworska, Teresa Płatek, Elżbieta Filipczak, Andrzej Arszulik, Stanisława Gęborys, pracownicy Placówki rodzinnej im. św. Józefa w Tuligłowach: Magdalena Król, Justyna Manachiewicz, pracownicy Placówki rodzinnej im. s. Longiny Trudzińskiej w Tuligłowach: Katarzyna Knap, Katarzyna Iwaniuk, Elżbieta Korzeniowska, Zawodowe Rodziny Zastępcze: Ewa i Janusz Kalinowscy, Barbara i Henryk Frańczak, pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Bończy: Elżbieta Rogozińska, Beata Gryciuk, Edyta Groch, pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Surhowie: Małgorzata Nej, Aneta Chwała, Anna Wyrostek, Ewa Stasieczek, Iwona Burek, Renata Kaproń, pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie: Aneta Misiuta, Dariusz Gonciarz, Andrzej Snosek, Jadwiga Kijana, Teresa Pawelec, Edyta Pawluk, Tomasz Szymoniak, Justyna Sawa, Teresa Kołyga, pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Żułowie: Jolanta Wyrostek, Anna Zaj, Dorota Czarnecka, Iwona Jadwiga Pstrągowska, Rufina Maria Kuczyńska, pracownicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żułowie: Magdalena Kacperska, Agnieszka Winiarczyk, pracownicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krasnymstawie: Maria Mróz, Irena Malinowska, Maria Frącek, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie: Marta Soczyńska, Katarzyna Mochniej – Pawłowska, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennicy Różanej: Alicja Miszczak, Barbara Jagiełło, Agnieszka Zaworska, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy: Tomasz Duda, Małgorzata Betlej, Teresa Nizioł, Anna Paradowska, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniczynie: Beata Cichosz, Elżbieta Siwczak, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fajsławicach: Aleksandra Granat, Monika Błaziak, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopienniku Górnym: Marta Woźniak, Dorota Sawa, Marta Żelechowska, Monika Zakrzewska, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzkowie: Mariola Żurek, Aneta Maleśkiewicz, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żółkiewce: Katarzyna Dąbrowska, Krzysztof Mazur, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku: Beata Kozłowska, Jolanta Jaremek, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnymstawie: Sławomir Bałabaj, Marek Bargiel, Weronika Nowacka, Aneta Laskowska, Urszula Skwara, pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy: Agata Szewczyk, Magdalena Wróbel, Justyna Roman, pracownicy Dziennego Domu Pomocy Społecznej: Ewa Orkiszewska, Renata Popis, pracownik Centrum Integracji Społecznej: Ewa Harasim. (kg)