Szykują się do budowy zalewu

Poziom wody na Bugu w Dorohusku i we Włodawie przekroczył stan ostrzegawczy. Potężna odwilż, topniejący śnieg i spływająca z pól woda w szybkim tempie mogą wypełnić całą dolinę wodą. Mieszkańcy najniżej położonych miejscowości, przede wszystkim w gminie Hanna, boją się, by nie powtórzyła się powódź z 2013 roku.

Gmina Hanna jest właśnie w trakcie konsultacji społecznych nad zmianami w „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Hanna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”. Najważniejszym założeniem projektu jest budowa zbiornika retencyjnego na rzece Hanka oraz suchego polderu powyżej niego.

– Inspiracją do takich zmian była powódź stulecia z 2013 roku – mówi wojt gminy Grażyna Kowalik. – Wielka woda dokonała wtedy mnóstwa zniszczeń, z których naprawą borykaliśmy się przez kolejne kilka lat. Pochłonęło to mnóstwo czasu i pieniędzy. By do takich tragedii już nie dochodziło, powstał pomysł budowy dwóch zbiorników przeciwpowodziowych. Jeden z nich ma być stale wypełniony wodą i pełnić również rolę turystyczną.

Drugi to suchy polder zlokalizowany także na rzece Hanka powyżej zalewu. Jego zadaniem będzie gromadzenie nadmiaru wody w czasie dużych opadów deszczu czy też większych roztopów – tłumaczy wójt. Oprócz tego projekt zmian w studium zakłada przede wszystkim dostosowanie dokumentacji do stanu obecnego.

Jak mówi Grzegorz Ignaciuk z UG w Hannie, proponowane są zmiany dotyczące infrastruktury rekreacyjnej i letniskowej oraz te dopuszczające powstawanie farm fotowoltaicznych. Uwagi do projektu mieszkańcy gminy mogą zgłaszać do 10 kwietnia. (bm)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here