Teraz deweloperowi z górki

Miasto za złotówkę przejmie 75 ha górek czechowskich pod budowę parku. Na pozostałych 25 ha staną bloki mieszkalne

Lubelski ratusz zawarł umowę przedwstępną z firmą TBV. To pierwszy krok do przejęcia przez miasto około 75 hektarów górek czechowskich za 1 zł. Ma tam powstać największy park naturalistyczny w Lublinie, na którego stworzenie TBV wyłożyć ma 10 mln zł.

Tymczasem zdenerwowani przyjętym projektem studium, dopuszczającym na górkach budowę bloków, członkowie Lubelskiego Ruchu Miejskiego stworzyli na Facebooku ankietę, w której pytają internautów o możliwość odwołania prezydenta w referendum.
– Podpisana 8 lipca umowa przedwstępna jest wykonaniem uchwały podjętej na ostatniej sesji Rady Miasta Lublin (pomimo protestów mieszkańców radni przyjęli wówczas projekt studium zagospodarowania przestrzennego, dopuszczający budowę bloków na czwartej części górek czechowskich w zamian za budowę parku przez TBV – przyp. aut.) i dotyczy nabycia przez gminę Lublin terenu pod budowę parku naturalistycznego, który powstanie na górkach czechowskich. Zapisany w umowie przedwstępnej teren obejmuje łączną powierzchnię nie mniejszą niż 75 ha – tłumaczy Katarzyna Duma, rzecznik prasowy ratusza.

TBV i miasto zobowiązują się w ten sposób zawrzeć umowę sprzedaży. Na jej podstawie spółka sprzeda miastu wspomniany teren bez obciążeń hipotecznych za kwotę 1,23 zł brutto. – Podpisana umowa przedwstępna jest zatem pierwszym krokiem do przejęcia przez miasto terenu ok. 75 ha górek czechowskich, na którym obecny właściciel stworzy park naturalistyczny dostępny dla wszystkich mieszkańców – dodaje K. Duma.

Umowa sprzedaży ma zostać zawarta do 30 września tego roku. – Gmina wyrazi w niej zgodę na dysponowanie przez TVB Investment terenem na cele budowlane w związku z zobowiązaniem spółki urządzenia parku na terenie górek czechowskich – wyjaśnia pani rzecznik. Od chwili uchwalenia studium kontynuowane są prace nad szczegółowymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania dla terenu górek. Ich ukończenie jest niezbędne, aby na górkach mogły stanąć bloki. Najwcześniej pod koniec roku projekt planu trafi do uzgodnień i wyłożenia publicznego.

Przypomnijmy, że projekt studium dopuszczający budowę bloków w zamian za budowę parku na części górek czechowskich miejscy radni przyjęli głosami klubu Krzysztofa Żuka 1 lipca, nad ranem podczas jednej z najbardziej burzliwych sesji w historii lubelskiej rady miasta.

Głosowanie poprzedziły liczne protesty mieszkańców, którzy byli oburzeni, że prezydent Żuk, prezentując projekt studium, zignorował wyniki kwietniowego referendum. Lublinianie opowiedzieli się wówczas przeciwko zabudowie górek, ale referendum było nieważne ze względu na zbyt niską frekwencję, która wyniosła niespełna 13% (próg ważności wynosił 30%).

Głos niezadowolonych

W ubiegłym tygodniu na facebookowym profilu Lubelskiego Ruchu Miejskiego pojawiła się nawet ankieta „Czy jesteś za odwołaniem prezydenta Krzysztofa Żuka w referendum?”. Według stanu na 10 lipca zagłosowało w niej 360 osób, z czego 65 % odpowiedziało „tak”. Członkowie Lubelskiego Ruchu Miejskiego zarzucają prezydentowi m.in. „planowanie przestrzenne zmierzające do degradacji cennych ekosystemów miejskich jak górki czechowskie” czy „niedemokratyczny oraz antypartycypacyjny sposób zarządzania miastem na przykładzie procedowania studium”. Głosowanie ma potrwać do 25 lipca, po jego zakończeniu członkowie LRM mają rozważyć dalsze kroki.

Park za 10 mln zł, teren pod szkołę za 5 mln zł i budowa przedszkola

Projekt studium, będącego najważniejszym dokumentem planistycznym, został zaprezentowany 21 czerwca. Dopuszczał budowę bloków na około 25 hektarach górek czechowskich. – Zależało mi na wypracowaniu kompromisowego rozwiązania. Zarekomendowałem radnym zmianę proponowanego dotychczas kształtu studium w obszarze górek polegającą na ograniczeniu ilości terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową o około 5 hektarów – mówił wówczas prezydent.

Zdradził też, że „po uchwaleniu przez radę miasta studium w zaproponowanym kształcie właściciel terenu sprzeda miastu za złotówkę obszar 77 ha (tak brzmiała pierwotna wersja), na którym po uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego urządzi park naturalistyczny o wartości 10 mln złotych netto”.

– Właściciel zobowiązał się też do sprzedaży miastu terenu o wartości około 5 mln złotych pod przyszłą szkołę za złotówkę i budowy przedszkola na obszarze górek czechowskich w miejscu wskazanym w studium pod działalność oświatową – dodał prezydent.

W razie niewywiązania się z zapisów deweloper będzie musiał zapłacić miastu kary umowne w łącznej wysokości 137 milionów złotych. Rada miasta, głosami radnych klubu prezydenta Żuka przyjęła studium, na nadzwyczajnej sesji w nocy z niedzieli 30 czerwca na poniedziałek 1 lipca.

Grzegorz Rekiel