W Siennicy Różanej o pomorze świń

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej zaprasza na konferencję „ASF – edukacja i zwalczanie”, która odbędzie się 25 kwietnia o godz. 10.00.

Program konferencji: 10.00 – powitanie uczestników (Jacek Jagiełło – dyrektor Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej), 10.05 – otwarcie konferencji (Rafał Romanowski – podsekretarz stanu w MRiRW), 10.20 – „Afrykański pomór świń – epidemiologia, występowanie, zabezpieczenie stad hodowlanych” (dr hab. Krzysztof Niemczuk – prof. nadzwyczajny, dyrektor PIWet-PIB), 11.00 – „Administracyjne metody zwalczania ASF” (Rafał Romanowski – podsekretarz stanu w MRiRW), 11.45 – przerwa, 12.15 – „Narzędzia i mechanizmy ograniczenia populacji dzika jako skuteczna metoda zwalczania afrykańskiego pomoru świń” (Wioleta Kniżewska – zarząd główny PZŁ), 12.45 – „Informacja na temat sytuacji epidemiologicznej w zakresie ASF w województwie lubelskim” (dr Paweł Piotrowski – wojewódzki lekarz weterynarii), 13.15 – forum dyskusyjne, 13.45 – podsumowanie dyskusji i zakończenie konferencji (Rafał Romanowski – podsekretarz stanu w MRiRW). (k)