Wąwóz modernizowany za 2 mln zł

Ścieżki pieszo-rowerowa, która połączy Czuby z Węglinem Południowym będzie gotowa jesienią br.

Rozpoczęły się już długo oczekiwane prace w wąwozie im. Jana Pawła II na Czubach. Trwa budowa ścieżki pieszo-rowerowej, która połączy Czuby z Węglinem Południowym, przedłużając tym samym park im. Jana Pawła II aż do ulicy Poznańskiej. Prace mają się zakończyć jesienią tego roku.


Powstająca inwestycja jest realizacją zwycięskiego projektu, który do Budżetu Obywatelskiego zgłosili dzielnicowi radni z Węglina Południowego. Ratusz zamierzał na ten cel przeznaczyć nieco ponad milion złotych, tymczasem STRABAG wycenił prace w wąwozie na 1 967 649 zł i był jedyną firmą, która zgłosiła swoją ofertę.

Przetarg udało się pomyślnie sfinalizować dzięki dofinansowaniu. W marcu rada miasta przyjęła autopoprawkę do budżetu miasta i uwzględniła zaproponowane przez prezydenta zwiększenie środków na prace inwestycyjne w parku Jana Pawła II.

Zgodnie z harmonogramem na zadanie inwestycyjne pn.: „Ostatni etap budowy wąwozu Jana Pawła II w Lublinie” wykonawca ma 7 miesięcy od momentu podpisania umowy, prace powinny więc zakończyć się jeszcze na jesieni br.

Projekt zakłada wykonanie asfaltowej ścieżki rowerowej i biegnącego obok chodnika. Przewidziano także oświetlenie, montaż zatok z ławkami i stojakami na rowery oraz koszami na śmieci. Wykonawca zagospodarowania dna wąwozu Jana Pawła II musi uwzględnić również wykonanie brakującej części schodów terenowych łączących dno wąwozu z nowo powstałą kładką (łączącą osiedla Świt i Łęgi) a także wykonanie wybiegu dla psów i placu zabaw dla dzieci.

Zaprojektowany ciąg pieszo-rowerowy ma zostać połączony z istniejącym już chodnikiem i ścieżką rowerową na Czubach (od ulicy Poznańskiej ścieżka rowerowa i chodnik dla pieszych pobiegną obok siebie dnem wąwozu, rozdzielą się w okolicach wiaduktu na Jana Pawła II, bo w wąwozie na Czubach ścieżka piesza i rowerowa biegną oddzielnie).

Powstająca alejka nie połączy się płynnie z istniejącą już w wąwozie infrastrukturą, trudności napotka pod wiaduktem ul. Jana Pawła II, na wysokości ulicy Łomżyńskiej. Tutaj znajduje się działka należąca do osób prywatnych, którą nie dysponuje miasto, dlatego w tym miejscu projektowana alejka pieszo-rowerowa urwie się na moment i podbiegnie wzdłuż wydeptanej ścieżki łączącej się z zagospodarowanym terenem parku na Czubach. Projekt zakłada połączenie w przyszłości obu odcinków ścieżek rowerowych i chodników, jeśli tylko wykupienie spornych działek będzie możliwe.

Na Czubach Południowych pat

Bez sukcesu jest za to dokończenie wyposażenia parku Jana Pawła II na Czubach od strony osiedla Górki. Projekt zakładał tu powstanie drogi rowerowej i ciągu pieszego wzdłuż ul. Jana Pawła II do ul. Nadbystrzyckiej a także chodnika ze schodami w kierunku budynku Wyżynna 45. Obok istniejącego już chodnika przy ulicy Wyżynnej powstać miała również droga rowerowa.

Na dnie wąwozu, w pobliżu bloku przy Szmaragdowej 44 zaplanowano budowę placu zabaw dla dzieci, a obok istniejącej siłowni miał być postawiony plac parkur (tor przeszkód, na którym można trenować skoki). Mimo prezydenckiej autopoprawki i zwiększenia środków na ten cel nie udało się wybrać wykonawcy. EMK