Wielka kasa dla Fajsławic

Gminy i powiaty z województwa lubelskiego otrzymały dotacje z rezerwy celowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na zadania związane z likwidacją osuwisk, ochroną wąwozów lessowych przed erozją oraz usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na swoim terenie. Jedna z nich trafiła do gminy Fajsławice.

W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim wręczono promesy przedstawicielom samorządów. W uroczystości uczestniczyli wicemarszałek sejmu Beata Mazurek, wojewoda lubelski Przemysław Czarnek i wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk. – Miło jest nam poinformować, że wśród 48 samorządów, które uzyskają wsparcie znalazła się też gmina Fajsławice – informuje Aleksandra Granat z urzędu gminy w Fajsławicach.

W ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej km 0 do km 0+920 w miejscowości Wola Idzikowska”, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2017 r., otrzymało dotację w wysokości 726 tys. zł. Janusz Pędzisz, wójt gminy Fajsławice, promesę na inwestycję odebrał z rąk marszałek Beaty Mazurek. (kg)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here