Wojewódzkie recytowanie

Już po raz siedemnasty w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego we Włodawie przeprowadzono Wojewódzki Konkurs Recytatorski „Poezja dziecięcej radości i młodzieńczych marzeń”, odbywający się w tym roku pod hasłem „Ojczyzna słowem malowana”.

Konkurs zorganizowany przez nauczycieli włodawskiego SOSW: Joannę Tkaczuk, Danutę Drożyńską, Artura Mierzwę, Katarzynę Smolik, Joannę Toporkiewicz, Monikę Derkacz, Monikę Skibińską, Beatę Wawryszuk, Konrada Zaorskiego i ks. Krzysztofa Zawadzkiego, przy współudziale Miejskiej Biblioteki Publicznej, którą reprezentowały: Małgorzata Zińczuk i Ewa Krukowska, cieszy się od dawna dużą popularnością. W tym roku wzięli w nim udział uczniowie SOSW z Krasnegostawu, Lublina i Włodawy, ze Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie oraz z Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Przystań” z Włodawy.

Jury konkursu w składzie: Małgorzata Zińczuk, Ewa Krukowska, Zofia Zaorska i Elżbieta Kurdyk oceniało znajomość tekstu, własną interpretację oraz wrażenia artystyczne. Zwycięzcami konkursu zostali, w kategorii szkół podstawowych: 1. Dawid Stachyra (SP nr 3 Włodawa), 2. Maciej Baj, 3. Kuba Labbe, wyróżnienia otrzymali: Tymoteusz Gajos (wszyscy z SOSW Włodawa) oraz Mateusz Kutrzepa (SOSW Krasnystaw); w kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych: 1. Radosław Mróz (SOSW Włodawa) i Jakub Basa (SOSW Krasnystaw), 2. Milena Paździor (SOSW Lublin) i Patrycja Kołodziej (SOSW Krasnystaw), 3. Artur Więcaszek (POW Włodawa), 4.Ewa Chmielewska i Paweł Wójtowicz, wyróżnienia otrzymali: Klaudiusz Kłoda i Wioleta Lisiecka (wszyscy z SOSW Lublin).

W części artystycznej imprezy wystąpili uczniowie SOSW we Włodawie: „Formacja G – dur” pod kierunkiem Karola Kawiaka, Artura Mierzwy i Katarzyny Skoczelas oraz zespół „Świetliki” pod kierunkiem Joanny Szymańskiej i Anny Bajko-Książek. Dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowało Starostwo Powiatowe we Włodawie. (a)