Wsparcie dla mieszkańców i przedsiębiorców

Burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński był jednym z prelegentów XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej Praw Człowieka organizowanej przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach i Stowarzyszenie Parlamentarzystów Polskich. W swoim wystąpieniu mówił o tym, jak miasto dba o mieszkańców w czasie pandemii Covid-19.


W niedzielę (25 kwietnia) odbyła się XIII. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Praw Człowieka – Ochrona praw człowieka w czasie wyzwań pandemicznych z okazji 55. rocznicy Międzynarodowych Paktów Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych i 30. rocznicy członkostwa Polski w Radzie Europy. Jednym z jej prelegentów był burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński.

Ze względu na sytuację pandemiczną dwudniowa konferencja odbyła się w trybie zdalnym, a nie jak dotychczas stacjonarnie w gmachu Sejmu RP. Na wstępie włodarz miasta zaznaczył, że ostatnie miesiące przyniosły nowe problemy, z którymi wszyscy musieliśmy się zmierzyć.

Jego zdaniem był to swoisty sprawdzian sprawnego działania i współpracy samorządowców z administracją rządową. – W momencie, kiedy wybuchła pandemia stanęliśmy przed wielkim wyzwaniem. To właśnie samorządy, które są najbliżej swoich mieszkańców odpowiedzialne były za wprowadzenie rządowych regulacji w życie. Udało się to zrobić dzięki współpracy samorządów z instytucjami rządowym.

Z resztą jest ona bardzo ważna nie tylko w trakcie pandemii – mówił W. Muszyński. W dalszej części swojego wystąpienia burmistrz omówił działania na rzecz mieszkańców podejmowane przez włodawski ratusz. – W pierwszej kolejności skupiliśmy się na zapewnieniu mieszkańcom środków ochrony osobistej. Pomoc ta okazała się bezcenna, ponieważ zabezpieczyła znaczą części mieszkańców w obowiązkowe maseczki zgodnie z wprowadzonym wówczas rozporządzeniem.

Przygotowaliśmy miejsca noclegowe, w których osoby objęte kwarantanną mogły ją odbyć. Zapewniliśmy również – szczególnie – osobom starszym i niepełnosprawnym podstawowe środki do życia. Miejskie służby dostarczały ciepłe posiłki i robiły zakupy. Po wprowadzeniu pracy zdalnej w szkołach doposażyliśmy uczniów i nauczycieli w niezbędny sprzęt pozwalający na kontynuowanie nauki. Nie sposób nie wspomnieć też o pomocy, jaką otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego w tym zakresie – wylicza burmistrz Włodawy.

Miasto wsparło również włodawski szpital powiatowy i ratowników medycznych między innymi poprzez zakup pulsoksymetrów, termometrów termowizyjnych oraz środków do dezynfekcji i środków ochrony osobistej. Wśród najważniejszych działań burmistrz Włodawy wymienił również wsparcie dla przedsiębiorców. – Miasto Włodawa jako jedne z pierwszych na Lubelszczyźnie wprowadziło pakiet pomocy dla przedsiębiorców.

Miejscy radni podjęli szereg zaproponowanych uchwał pomocowych: zwalniających lub odraczających w czasie płatność podatku od nieruchomości, całoroczne zwolnienie z opłat za sprzedaż alkoholu oraz zwolnienie z podatku od nieruchomości dla podmiotów planujących inwestycje w rozwój swojej firmy. Istotne w miejskim pakiecie pomocy dla przedsiębiorców było poszerzenie listy branż , w stosunku do tarcz rządowych tak by jak najwięcej przedsiębiorców mogło ubiegać się o pomoc – dodaje W. Muszyński. (b)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here