Wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)

Na przełomie maja i czerwca 2020 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie podpisał z powiatowymi urzędami pracy z terenu województwa umowy na realizację półtorarocznych projektów o łącznej wartości 108 272 206,72 zł. To wsparcie finansowe przeznaczone jest na aktywizację zawodową osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

Realizacja projektów trwa od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.

W ramach realizowanych projektów wsparcie będą mogły otrzymać osoby młode w wieku 18-29 pozostające bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami zarejestrowane w PUP/MUP jako bezrobotne, w tym w szczególności te, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. osoby z kategorii NEET.

Osoby bezrobotne mogą skorzystać z:

  • pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego,
  • szkoleń,
  • bonów szkoleniowych,
  • staży,
  • bonów stażowych,
  • bonów na zasiedlenie,
  • prac interwencyjnych,
  • doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy,
  • pozyskać jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Ponadto w obliczu pandemii COVID-19 na finansowanie działań PO WER w ramach Tarczy Antykryzysowej przeznaczono kwotę 69 160 793 PLN (51 896 000 PLN – środki
dodatkowego limitu Funduszu Pracy (FP) na 2020 r. oraz 17 264 793 PLN – środki w ramach obecnego limitu FP na 2020 r.).

Co musisz zrobić ?

Informacje o możliwości ubiegania się o wsparcie dostępne są na stronie internetowej WUP w Lublinie: https://power-wuplublin.praca.gov.pl/ lub na stronach internetowych właściwych ze względu na miejsce zamieszkania/siedziby pracodawcy powiatowych urzędów pracy.

Jeśli posiadasz jakiekolwiek wątpliwości zadzwoń do nas – a my Cię pokierujemy dalej.

Punkt Informacyjny
Wydział Realizacji PO WER
Wojewódzki Urząd Pracy
w Lublinie

ul. Lubartowska 74 A,
piętro 1, pok. 100
20-094 Lublin
tel. 81 463 53 49,
kom. 605 903 476

e-mail: power@wup.lublin.pl
power-wuplublin.praca.gov.pl

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here