Zagospodarowanie poscaleniowe w Woli Uhruskiej i Bytyniu zakończone

tak jest dziś

Trwający kilka lat proces scalania gruntów w Woli Uhruskiej i Bytyniu (z enklawą w Józefowie) dobiegł końca.

Postępowanie scaleniowe wszczęto postanowieniem z 24 października 2016 r., a brało w nim udział prawie tysiąc uczestników, tj. właścicieli gruntów na obszarze scalenia. W trakcie postępowania scaleniowego zostały określone zarysy zagospodarowania poscaleniowego.

– Tu, jak nigdzie indziej, doszło do zderzenia interesu rolników i nierolników. Była silna grupa chcąca skierować główny strumień pieniędzy na drogi prowadzące do gruntów rolnych i leśnych, ale z drugiej strony był nacisk, by projektować drogi tylko na obszarach zabudowanych. Ponieważ scalenie jest dedykowane głównie rolnikom, wybraliśmy wariant godzący dwie strony, tj. zaproponowaliśmy główne drogi do pól w lepszym standardzie, ale też wybraliśmy do zagospodarowania kilka dróg w samej Woli Uhruskiej i Bytyniu, które były dotychczas bardzo zdegradowane. Pod takim rozwiązaniem podpisała się zdecydowana większość rady uczestników scalenia, choć nie wszyscy. Żeby wypracować kompromis, potrzeba było zorganizować bardzo wiele spotkań i narad – wspomina początki starosta Andrzej Romańczuk.

… a tak było

Gdy 15 czerwca 2020 r. wydano decyzję w sprawie zatwierdzenia projektu powiat rozpoczął kolejny etap – zagospodarowanie poscaleniowe.

– Zdecydowanie był to najtrudniejszy z dotychczasowych obiektów pod kątem zagospodarowania. Startowaliśmy z kwotą 3,3 mln zł na ten cel, a potrzeby były ogromne. Z uczestnikami scalenia założyliśmy budowę lub przebudowę ponad 30 km dróg. Wiele dróg istniało tylko na papierze, niektóre były całkowicie zarośnięte. Na domiar złego projektowanie przypadło na pierwsze fale COVID, co bardzo wydłużyło ten etap – mówi Adam Panasiuk, koordynator scaleń w powiecie włodawskim.

Paradoksalnie COVID pomógł zwiększyć kwotę pomocy. – Na początku pandemii nastąpił znaczny skok cen w budownictwie, a w związku z tym zmieniły się zasady przyznawania pomocy poprzez otwarcie możliwości zwiększenia kwoty pomocy. I my z tej okazji skorzystaliśmy. Udało się zwiększyć finansowanie do kwoty 4,6 mln zł. Bez tego wykonanie założonego zakresu nie byłoby realne – dodaje A. Panasiuk.

W ubiegłym roku wykonano około 1/3 zakresu zagospodarowania, w tym roku dobiegł końca kolejny etap i tym samym zagospodarowania zakończono. Roboty na ten rok w marcowym przetargu podzielone zostały na 4 części. Wszystkie wygrała firma MURPOL Józefa Mrugały.

– Jestem zadowolony z efektów pracy tej firmy. Teren był wyjątkowo trudny. Większość dróg praktycznie nie istniało, ponadto drogi nad Bugiem ciągnęły się przez zakrzaczenia, trzeba było też na większości odcinków zastosować geowłókninę w podbudowie. Do większości działek nad Bugiem nie było dojazdu, rolnicy musieli przejeżdżać przez działki innych właścicieli. Ten problem udało się nam im rozwiązać. Co ciekawe nowe drogi nad Bugiem i przez lasy stały się też atrakcyjnymi pod kątem turystycznym. Podczas każdej wizyty mijaliśmy spacerowiczów, a przede wszystkim wędkarzy – mówi Adam Panasiuk, który w towarzystwie Leszka Dejneki, specjalisty starostwa, przedstawiciela gminy, inspektora nadzoru oraz oczywiście przedstawicieli wykonawcy dokonał odbioru końcowego robót.

W ramach tegorocznych prac od podstaw wykonano łącznie 11 km dróg o nawierzchni tłuczniowej i żwirowej, a 15 km dróg naprawiono odcinkowo. Ponadto oczyszczono dwa rowy o łącznej długości prawie 1 km.

Koszty prac tegorocznych robót (tj. 3.253.682,31 zł) zostały poniesione w ramach realizowanej przez Powiat Włodawski operacji: „Scalenie gruntów wsi Bytyń, cz. wsi Wola Uhruska i cz. wsi Józefów w gminie Wola Uhruska”, tj. operacji typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 2.070.317,80 zł kosztów pokrytych zostanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, a 1.183.364,51 zł z Budżetu Państwa. (pk)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here