Złote pióro czeka

Jeśli niestraszne ci pułapki ortografii i interpunkcji, mamy dobre wieści. Zbliżają się zmagania w Wojewódzkim Konkursie Ortograficznym im. dr. Sławomira Myka „O Złote Pióro Burmistrza Świdnika”.
Co roku twórcy świdnickiego dyktanda nie oszczędzają uczestników. Teksty są wręcz najeżone pułapkami w każdym zdaniu. W tym roku tekst dotyczyć będzie m.in. 65. rocznicy powstania klubu sportowego Avia oraz jubileuszowego, X Zlotu Motocykli WSK i innych.
– Autorami dyktanda są niestrudzeni Jadwiga i Waldemar Dziubowie, Monika Lechnio-Lewicka i Agnieszka Wójcik – mówi burmistrz Waldemar Jakson.
Zwycięzca, oprócz zaszczytnego tytułu mistrza ortografii, otrzyma złote pióro, ufundowane przez burmistrza Świdnika. Natomiast do złotej dziesiątki laureatów trafią nagrody rzeczowe.
Zgłoszenia należy kierować osobiście, listownie lub faksem do Urzędu Miasta Świdnik, ul. kard. S. Wyszyńskiego 15, 21-047 Świdnik (fax: 81 751 76 08; e-mail: wks@e-swidnik.pl). Kartę zgłoszenia można pobrać z kancelarii UM lub strony internetowej urzędu. (mg)