Bogdanka stawia na słońce

Kopalnia węgla kamiennego Bogdanka, największy pracodawca w naszym regionie, zakończyła główne prace instalacyjne przy budowie gigantycznej farmy fotowoltaicznej. Na działce o powierzchni 5,66 ha zainstalowano już 5.552 wysokowydajnych, dwustronnych paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 3 MWp. Pierwszy prąd z farmy ma popłynąć już tego lata.

To pierwsza farma fotowoltaiczna spółki LW Bogdanka. Zlokalizowana jest ona na terenach przemysłowych, w bezpośredniej bliskości zakładu górniczego w Bogdance i torów kolejowych, które wykorzystywane są do transportu węgla kamiennego. Sama farma zajmuje powierzchnię równą 9 boiskom piłkarskim. Znaczną część tego terenu, tj. ok. 77%, stanowi naturalna zieleń (tzw. powierzchnia biologicznie czynna). Szczytowa moc farmy jest porównywalna do zapotrzebowania na prąd wszystkich budynków naziemnych kopalni w dni, kiedy nie są prowadzone prace dołowe. Projektowanie oraz budowa farmy zajęły 16 miesięcy. Inwestycja kosztować będzie blisko 11,5 mln zł.

– Budowa farmy to dowód na to, że już na poważnie wdrażamy w życie zapisy naszej nowej Strategii, która zakłada inwestycje Bogdanki w OZE. Przypomnę, że docelowo nasza spółka chce mieć około 500 MW mocy ze źródeł odnawialnych. To zatem nasz pierwszy krok w kierunku transformacji Spółki i w kierunku zielonej energii – mówi Kasjan Wyligała, prezes zarządu LW Bogdanka.

– Na naszej pierwszej farmie zastosowaliśmy wysokowydajne, dwustronne panele monokrystaliczne z warstwą PERC. Panele posiadają 12-letnią gwarancję produktową oraz 30-letnią liniową gwarancję mocy. Będziemy na bieżąco, szczegółowo analizować wszystkie parametry instalacji, ponieważ planujemy docelowo rozbudować tę farmę aż do uzyskania mocy 30 MWp – zapowiada Dariusz Dumkiewicz, wiceprezes zarządu ds. handlu i inwestycji LW Bogdanka. – Mamy już odpowiednie przyłącza energetyczne Sn 6kV (do przesyłania wyprodukowanej energii), energetyczne NN 0,4kV (potrzeb własnych i remontowych), teletechniczne miedziane i światłowodowe dla potrzeb telemechaniki, sterowania i wizualizacji. Liczymy, że zgodnie z umową, pierwszy prąd z farmy popłynie na początku sierpnia – ocenia Dariusz Dumkiewicz. (CM)