Długie obrady

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Kamień radni jednogłośnie udzielili absolutorium wójtowi Dariuszowi Stockiemu. Spraw do omówienia było mnóstwo, a sesja trwała prawie pięć godzin.

Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok, udzielenie wotum zaufania i absolutorium Dariuszowi Stockiemu, wójtowi gminy Kamień, były głównymi punktami wtorkowej sesji. Każdą z tych uchwał radni podjęli jednogłośnie. Nadwyżka budżetowa gminy na koniec 2019 roku wyniosła 673 tys. zł, co wójt uznał za bardzo pozytywny wynik. Omawiając raport o stanie gminy i podsumowując ubiegłoroczne wykonanie budżetu D. Stocki zwrócił uwagę, że gmina wydała 6,3 mln zł na oświatę, z czego subwencja oświatowa wyniosła 3,3 mln zł, a resztę gmina zapłaciła z własnej kasy. Wójt stwierdził, że w tym i przyszłym roku wydatki te będą jeszcze wyższe, bo dzieci jest coraz mniej, a to za każdym z nich idzie subwencja oświatowa.

– Myślę, że na oświatę będziemy dokładać więcej niż wynosi otrzymywana przez nas subwencja – mówił wójt Stocki. – Subwencja oświatowa jest niedoszacowana z niekorzyścią dla samorządu, prowadzącego przedszkola i szkoły.

Wójt przypomniał, że samorząd dokłada też około 250 tys. zł rocznie do pobytu przedszkolaków z gminy Kamień w chełmskich przedszkolach. Ma nadzieję, że więcej mieszkańców w przyszłości pośle swoje dzieci do punktów przedszkolnych w gminie. Aby zwiększyć liczbę miejsc dobudowywane są obecnie sale przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Kamieniu. Wójt stwierdził, że w przyszłości będzie też wnioskował do radnych o zgodę na budowę atrakcyjnego placu zabaw przy placówce.

Drastyczna podwyżka ceny prądu

Radni jednogłośnie przyjęli zmiany budżetowe. W związku z podwyżką cen prądu trzeba było dołożyć pieniędzy na rachunki za energię zużywaną w oczyszczalni ścieków, a także na oświetlenie uliczne. Wójt mówił o „drastycznej podwyżce” za prąd, informując, że w tym roku gmina za zużycie energii w budynkach użyteczności publicznej i oświetlenie uliczne zapłaci o 49 procent więcej w porównaniu z rachunkami płaconymi w poprzednich latach.

Wójt przypomniał, że gmina Kamień wraz z kilkoma innymi z powiatu chełmskiego tworzy tzw. klaster energetyczny, w ramach którego wspólnie zakupuje energię elektryczną, aby w ten sposób zaoszczędzić. Kolejnym oszczędnościom służyć ma przystąpienie gmin z „klastra energetycznego” do wspólnego projektu, polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w tych samorządach.

W przypadku gminy Kamień instalacje te byłyby zamontowane na budynku urzędu gminy, oczyszczalni ścieków, gminnych szkołach. Aby starać się o dotacje na ten cel radni gminy Kamień przyjęli „Strategię rozwoju elektromobilności dla Gminy Kamień na lata 2019-2039”.

Wydzierżawią pod strzelnicę

Radni podjęli też uchwałę umożliwiając 48 osobom przedłużenie dzierżaw gminnych nieruchomości na kolejne 3 lata. Na sesji pojawiło się dwóch mieszkańców powiatu chełmskiego chętnych wydzierżawić gminną działkę po dawnej „piaskowni”, aby urządzić tam strzelnicę sportową. Miałaby powstać na nieużytkach kilkaset metrów za urzędem gminy, gdzie jeszcze jakiś czas temu podrzucano śmieci. Pomysłodawcy zapewnili, że urządzą tam parking, odpowiednio ogrodzą i zabezpieczą teren. Radni zgodzili się na dzierżawę „przez aklamację”.

Nowości w śmieciach

Radni zatwierdzili nowe zapisy w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kamień i przyjęli szereg innych uchwał, mających dostosować gminną gospodarkę śmieciową do przepisów, które po wakacjach wejdą w życie. Główne zmiany to zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych (od kwietnia do października śmieci z gospodarstw jednorodzinnych będą wywożone raz na dwa tygodnie, a z zabudowy wielorodzinnej, np. osiedli co tydzień). Popiół będzie odbierany 4 razy w roku. Mieszkańcy gospodarstw, w których są kompostowniki (większość mieszkańców wsi je ma) mogą liczyć od września br. na obniżkę opłat za odbiór odpadów. Radni ustalili, że w takich przypadkach stawki będą mniejsze o złotówkę za każdego mieszkańca w gospodarstwie.

Wójt poinformował, że od 27 lipca do 1 sierpnia w godzinach 9.00-18.00 będą zbierane odpady wielkogabarytowe w gminnym PSZOK, urządzonym na placu w Strachosławiu. Poprzednia zbiórka planowana w kwietniu br. nie doszła do skutku ze względu na epidemię.

Petycja bez rozpatrzenia

Pod koniec kwietnia br. do gminy Kamień dotarła petycja złożona przez Koalicję Polska Wolna od 5G. Komisja skarg i wniosków Rady Gminy Kamień uznała, że zawiera ona braki formalne, bo nie ma tzw. oznaczeń podmiotów i osób reprezentujących ani nie wskazano w niej adresów ich siedzib czy miejsc zamieszkania. W związku z tym komisja ta zwróciła się do Rady Gminy Kamień o pozostawienie petycji bez rozpatrzenia. Radni zgodzili się na to jednogłośnie.

Wstępny konsensus ze zjazdami

Wójt Stocki poinformował, że spotkał się z rolnikami w sprawie dojazdów do pól na odcinku w Strachosławiu, gdzie planowana jest ścieżka rowerowa. Zaproponowano rozwiązania, które mają umożliwić dojazd do upraw. Gmina gotowa jest sfinansować budowę czterech zjazdów, jeśli dostanie na to pozwolenia od drogowców. Ale rolnicy muszą użyczyć części swoich gruntów i pozwolić na przejazd użytkownikom sąsiednich działek. W tym celu zbierane będą podpisy pod umowami użyczenia. (t)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here