Gospodynie najlepsze w gminie – Konkurs dla kół gospodyń wiejskich

Kultywują staropolskie tradycje, obyczaje, promują ludową kulturę i sztukę oraz przysmaki regionalnej kuchni, aktywizują lokalne społeczności, wspierają rozwój przedsiębiorczości, integrują mieszkańców. Długo jeszcze by wymieniać zasługi, jakie dla naszego dziedzictwa i rozwoju obszarów wiejskich, i ich mieszkańców mają Koła Gospodyń Wiejskich. Warto je docenić i lansować. Ogłaszamy więc I edycję Wielkiego Konkursu „Gospodynie najlepsze w gminie”. A zwycięzcy, na zaproszenie europosłanki Beaty Mazurek, pojadą na wycieczkę do Strasburga, zwiedzić Parlament Europejski! Warto zatem zgłosić swoje Koło i wziąć udział w Plebiscycie!

To pierwsza edycja konkursu „Gospodynie najlepsze w gminie”, skierowanego do wszystkich Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie powiatów: chełmskiego, włodawskiego oraz krasnostawskiego. Zarówno do tych, które mogą pochwalić się wieloletnią historią jak również tych działających od niedawna, ale już mających na swoim koncie osiągnięcia.

Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć go do redakcji Nowego Tygodnia w Chełmie przy ul. Lwowskiej 14 (pocztą, mailem lub osobiście) do 28 lutego 2020 roku. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na naszej stronie internetowej: www.nowytydzien.pl. W formularzu będzie miejsce m.in. na krótki opis koła, jego historii, współpracy z jednostkami i instytucjami działającymi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, organizowanych wydarzeń, odniesionych sukcesów i zdobytych nagród, czy pozyskanych funduszy na własną działalność i realizację projektów skierowanych do lokalnej społeczności.

Należy wymienić liczbę członków Koła oraz przesłać nam e-mailem reklama@nowytydzien.pl aktualną fotografię, którą zamieścimy na łamach Nowego Tygodnia. Szansę na zwycięstwo w konkursie będą więc miały nie tylko KGW z wieloletnią tradycją, ale również prężnie działające, kreatywne, młode Koła. Zgłosić się może każde KGW!

Laureatów w jednej kategorii wyłonią nasi czytelnicy, w drugiej natomiast fachowe jury, w skład którego wejdą przedstawiciele samorządów, powiatów, a także lokalnych grup działań, funkcjonujących w naszym regionie. Warto zatem wypełnić zgłoszenia i przesłać do redakcji.

Wycieczka do Strasburga

Czytelnicy głosując na wybrane przez siebie KGW (z listy którą publikujemy poniżej) będą mogli to zrobić wyłącznie na kuponie konkursowym. Wszystkie KGW zaprezentujemy na łamach naszej gazety wraz ze zdjęciami. Głosowanie zakończymy 31 marca. Nagrodą główną będzie wycieczka do Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, na specjalne zaproszenie europosłanki Beaty Mazurek.

Pojadą na nią przedstawiciele czterech Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu chełmskiego oraz trzech KGW z powiatów krasnostawskiego i włodawskiego, na które zostanie oddanych największa liczba głosów. Dokładne zasady zamieszczone są w regulaminie konkursu.

Zgłoś Koło, upiecz mazurka lub wielkanocną babkę

Dodatkowo, jury na podstawie złożonych przez KGW formularzy zgłoszeniowych i opisów działalności, osiągnięć Kół wyłoni laureatów we wszystkich trzech powiatach. Laureaci przygotują do oceny wypieki (mazurek lub babka wielkanocna), które będą podlegały ocenie przez komisję.

Organizatorzy przewidzieli nagrody w postaci sprzętu AGD za trzy pierwsze miejsca i dwa wyróżnienia dla KGW w powiecie chełmskim oraz za pierwsze miejsca i dwa wyróżnienia dla Kół w powiatach krasnostawskim i włodawskim. Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w niedzielę 5 kwietnia podczas organizowanego co roku przez naszą redakcję Jarmarku Wielkanocnego w Miejskiej Hali Sportowej w Chełmie.

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udzielamy pod nr tel. 82 565 44 44, wewn. 22. Regulamin konkursu jest dostępny poniżej. (red)

Formularz zgłoszeniowy możesz pobrać klikając Tutaj.

Regulamin konkursu możesz zobaczyć klikając Tutaj.

Na te KGW można już głosować. Na zgłoszenia od pozostałych KGW czekamy do 28 lutego.

POWIAT CHEŁMSKI Liczba głosów

Gmina Białopole

KGW Pionierki Teresin 2
KGW Horeszkowice i Strzelce-Kolonia Strzelce-Kolonia 0

Gmina Chełm

KGW w Stawie Staw 0
KGW w Rożdżałowie Rożdżałów 2
KGW “Czerwone Obcasy” Pokrówka 0

Gmina Dorohusk

KGW w Turce Turka 0
KGW w Okopy Kolonii Okopy-Kolonia 2
KGW w Ostrowie Ostrów 0
KGW w Barbarówce Barbarówka 0
KGW “Ale Babki” Dorohusk 3
KGW w Wólce Okopskiej Wólka Okopska 0
KGW w Michałówce Michałówka 0

Gmina Kamień

KGW w Strachosławiu Strachosław 0

Gmina Leśniowice

KGW „Kreatywni i Aktywni” Kumów Plebański 3
KGW w Horodysku Horodysko 0
KGW w Pliskowie Plisków 0
KGW w Majdanie Leśniowskim Majdan Leśniowski 0
KGW “Kasiłanki” Dębina 0

Gmina Rejowiec

KGW w Hruszowie Hruszów 1
KGW “Kobylanki” Kobyle 2
KGW w Bańkowszczyźnie Bańkowszczyzna 0
KGW „Zagrodzianki” Zagrody 0
KGW w Wółce Rejowieckiej Wólka Rejowiecka 0

Gmina Rejowiec Fabryczny

KGW „Jazgot” Liszno 0
KGW “Wólenianki” Wólka Kańska 0
KGW “Gołębianki” Gołąb 2
KGW „Krzywowolanki” Krzywowola 0

Gmina Ruda-Huta

KGW w Poczekajce Poczekajka 0
KGW w Gotówce Gotówka 0

Gmina Sawin

KGW w Chutczu Chutcze 2

Gmina Siedliszcze

KGW „Fajne Babki” Chojeniec 0

Gmina Wierzbica

KGW w Wólce Tarnowskiej Wólka Tarnowska 4
KGW w Wierzbicy-Osiedle Wierzbica-Osiedle 0
KGW „Syczynianki” Syczyn 1
KGW “ Chylinianki” Chylin 0
KGW w Pniównie Pniówno 0
KGW w Kamiennej Górze Kamienna Góra 0
KGW w Busównie Kolonia Busówno-Kolonia 0
KGW w Koziej Górze Kozia Góra 0
KGW w Busównie Busówno 0
KGW w Wierzbicy Wierzbica 2
KGW w Ochoży Ochoża 0
KGW w Staszycach Staszyce 0
KGW w Olchowcu Olchowiec 0
KGW w Kolonii Olchowiec Olchowiec-Kolonia 0

Gmina Żmudź

KGW Dziarskie Wólczanki Wólka Leszczańska 1

Powiat Krasnostawski

Gmina Fajsawice

KGW “Razem Lepiej” Ksawerówka 0
Gmine Stowarzenie Aktywnych Kobiet Fajsławice 2

Gmina Gorzków

KGW w Piaskach Szlacheckich Piaski Szlacheckie 0
KGW w Chorupniku Chorupnik 0
KGW w Borowie Borów 0

Zespół Kulinarny Gorzków 1

Gmina Izbica

KGW “Swojaki” Tarzymiechy Trzecie 0
KGW “Zgrane Babki” Wirkowice Drugie 0
KGW w Ostrzycy Ostrzyca 8

Gmina Krasnystaw

KGW “Górzanie” z Przedmieścia Góry Krasnystaw 2
KGW w Widniówce Widniówka 0
KGW w Jaślikowie Jaślików 0
KGW w Małochwieju Dużym Małochwiej Duży 0

Gmina Kraśniczyn

KGW w Żukowie Żułów 0

Gmina Łopiennik Górny

KGW w “ŁOPIANKI” Łopiennik Nadrzeczny 0
KGW w Woli Żulińskiej Wola Żulińska 0
KGW w Olszance Olszanka 0
KGW “Dobryniów nad Wieprzem” Dobryniów 0
KGW w Łopienniku Dolnym Łopiennik Dolny 2

Gmina Rudnik

KGW w Bzowcu Bzowiec 0
KGW “Wszyscy Razem” Równianki 0
KGW w Rudniku Rudnik 2
KGW “Źródła Werbki” Wierzbica 0

Gmina Siennica Różana

KGW “Lawenda” Siennica Królewska Duża 1
KGW “Krynica” Rudka 0

Gmina Żółkiewka

KGW w Chłaniowie Chłaniów 0
KGW “Malinowy Poperczyn” Poperczyn 0

Powiat włodawski

Gmina Hańsk

KGW Wsi Hańsk Kolonia Hańsk-Kolonia 0
KGW w Ujazdowie Ujazdów 0

Gmina Stary Brus

KGW w Dominiczynie Dominiczyn 0

Gmina Urszulin

KGW “Burnowskie Baby” Sęków 0
KGW “ Wereszczynianki” Wereszczyn 1

Gmina Włodawa

KGW wsi Żłobek Żłobek 0
KGW w Susznie Suszno 0
KGW w Szumince Szuminka 0
KGW w Sobiborze Sobibór 0
KGW w Orchówku Orchówek 0
KGW Korolówka Korolówka Osada 1

Gmina Wola Uhruska

KGW Piaskowe Babeczki Piaski 1
KGW w Zbereżu Zbereże 0
KGW “Morowe Babki” Stulno 0
KGW Siedliszcze Siedliszcze n/Bugiem 2
KGW “Gosposie z Uhruska” Uhrusk 0

Gmina Wyryki

KGW “Suchawianki” Suchawa 0
KGW w Lubieniu Lubień 0