Łączą wiarę i naukę

Odsłonięcie pomnika ks. Idziego Radziszewskiego, założyciela i pierwszego rektora KUL, miało artystyczną oprawę

Równo w setną rocznicę powstania, w sobotę, 8 grudnia na skwerze im. abp. Józefa Życińskiego odsłonięto pomnik pierwszego rektora uczelni, ks. Idziego Radziszewskiego. Podczas uroczystości wielokrotnie podkreślano śmiałość myśli i zdolności organizacyjnego tego kapłana.


Inicjatywa powołania katolickiej uczelni narodziła się dzięki ks. Idziemu Radziszewskiemu jeszcze przed odzyskaniem niepodległości. Projekt zakładał stworzenie kuźni kadr i elit, które czynnie oraz aktywnie włączą się w odbudowę kraju po latach niewoli. Idea uzyskała aprobatę ówczesnych biskupów. Na siedzibę katolickiej uczelni wybrano Lublin, co dało początek jednemu z największych ośrodków akademickich w kraju.

Początkowo uniwersytet kształcił młodych ludzi na trzech wydziałach: prawa kanonicznego i nauk moralnych, prawa i nauk społeczno-ekonomicznych oraz Nauk humanistycznych. Na pierwszy rok przyjęto 390 osób, których edukowało 25 wykładowców. Z biegiem czasu KUL zaczął się rozrastać i stwarzać nowe możliwości rozwoju młodych ludzi.

Sobotnie uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w kościele akademickim KUL, której przewodził biskup Witold Mroziewski. Potem, w gmachu głównym wręczono Medale za Zasługi dla KUL. W ten sposób wyróżniono byłych rektorów uczelni: biskupa prof. Jana Śrutwę, bpa prof. Stanisława Wielgusa, ks. prof. Andrzeja Szostka oraz ks. prof. Stanisława Wilka. Z kolei Medale Jubileuszowe 100-lecia KUL. otrzymali: biskup Franciszek Ślusarczyk, ks. Zygmunt Berdychowski, dr inż. Józef Bała, ks. prałat Tadeusz Kądziąłka, prof. Andrzej Herbet, ks. prof. Marek Chmielewski, Jacek Podlewski, Piotr Taracha, ks. prof. Stanisław Sojka, ojciec Hubert Czuma.

Jeżeli służysz prawdzie…

– Społeczność KUL w setną rocznicę powstania naszego uniwersytetu oraz odzyskania przez Polskę niepodległości pragnie wyrazić wdzięczność opatrzności bożej za te wielkie lata. Katolicki Uniwersytet Lubelski jest jednym z pierwszych dzieł wolnych Polaków, a jego powstanie nie byłoby możliwe bez niepodległej ojczyzny. Bogu dziękujemy za założycieli uniwersytetu oraz tych wszystkich, którzy w ciągu ostatnich stu lat współtworzyli dziedzictwo, jakim jest nasza dzisiejsza Alma Mater.

Wyrazem tego dziedzictwa i inspiracją do dalszej pracy są dla nas słowa Karola Wojtyły „Służ prawdzie, jeśli służysz prawdzie – służysz wolności, wyzwalaniu człowieka i narodu, służysz życiu”. Pragniemy nie ustawać w służbie jednej prawdzie – Jezusowi Chrystusowi, a także wolnej ojczyźnie. Stajemy u progu nowego stulecia ze świadomością misji, nakreślonej przez pierwszego rektora, ks. Idziego Radziszewskiego. Jego idee pozostają niezmienne mimo upływu lat – mówił ks. prof. Antoni Dębiński, rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Uczestnicy uroczystości wyrażali podziw dla wizji i odwagi ludzi skupionych wokół ks. Idziego Radziszewskiego.

Śmiałość myśli, swobodny oddech Europy

– Ksiądz Idzi Radziszewski wniósł tutaj szeroką kulturę światową, przeniósł tu swobodny oddech Europy, śmiałość myśli, umiejętność łączenie ekstremum, zdolność organizacyjną, umiłowanie prawdy i gotowość do służenia wszystkim, zwłaszcza młodzieży. Pamięć o pierwszym rektorze KUL jest ciągle żywa w społeczności akademickiej i pozostanie żywa także w naszym mieście, zwłaszcza przez pomnik, który dziś zostanie poświęcony jego pamięci, pamięci osoby jednej z najbardziej zasłużonych historii naszego miasta – podkreślał abp. Stanisław Budzik, Wielki Kanclerz KUL i Metropolita Lubelski.

Obelisk zaprojektował prof. Jerzy Fober – kierownik Zakładu Rzeźby Uniwersytetu Śląskiego oraz laureat Nagrody im. Brata Alberta w dziedzinie rzeźby religijnej. Pomnik przedstawia postać pierwszego rektora KUL trzymającego w jednej dłoni książkę, a drugą wskazującego na krzyż prałacki zawieszony na piersi. Urząd Miasta Lublin planuje przygotować projekt zagospodarowania terenu wokół posągu.

Katolicki Uniwersytet Lubelski funkcjonuje od 1918 roku. Jego misją nadal jest prowadzenie badań naukowych w harmonii z wiarą, współtworząc przy tym chrześcijańską kulturę. Obecnie na ośmiu wydziałach i 47 kierunkach studiuje ponad 11 tys. osób, w tym 862 cudzoziemców. Natomiast kadrę stanowi 1937 osób, w tym 990 nauczycieli akademickich. Joanna Niećko

Uniwersytet zaczął świętować swój jubileusz już w 2017 roku,. Dotychczas odbyły się m.in.: wystawa „100 na 100. Sto najciekawszych dzieł sztuki ze zbiorów KUL na stulecie KUL” na Zamku Królewskim Warszawie, V Kongres Kultury Chrześcijańskiej, 337. Zebranie Plenarne Konferencje Episkopatu Polski, koncert „Siedem Bram Jerozolimy – Miasto swojemu Uniwersytetowi”, rekolekcje wielkopostne, pielgrzymka dziękczynna do grobu św. Jana Pawła II, sympozjum poświęcone KUL w senacie RP, Święto Patronalne KUL, Światowy Zjazd Absolwentów Uczelni, Międzynarodowy Dzień Muzyki w Filharmonii Lubelskiej, Polsko-Amerykański Kongres „100 lat wspólnego dziedzictwa”, Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 z udziałem prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich.