Minister Rogowski

Świetny fachowiec, ceniony kontroler, ekonomista, znający realia resortów sportowo-turystycznych – Dariusz Rogowski z lubelskiej Delegatury NIK został nowym wiceministrem turystyki.


Nowy członek rządu pozostaje pracownikiem NIK, choć przez ostatni rok (będąc w Izbie na urlopie bezpłatnym) kierował Departamentem Kontroli i Nadzoru w Ministerstwie Sportu i Turystki. Wcześniej, jako kontroler, zajmował się między innymi problematyką organizacji policji oraz organizacją jednostek administracji państwowej i samorządowej. Prowadził też liczne szkolenia. Szczególnie zainteresowany był tematyką antykorupcyjną. W ramach nowych obowiązków będzie sprawował m.in. nadzór nad Polską Organizacją Turystyczną, a zatem także przygotowywał i wdrażał jej reformę, w tym także nowe zasady organizacji przez tę instytucję imprez turystycznych.
Minister Rogowski ukończył Wydział Ekonomii UMCS. Jest żonaty, ma dwoje dzieci. TAK