Nad Czechówką wyrosną wieżowce?

Wizualizacja planowanej inwestycji

Kolejny inwestor chce skorzystać z ustawy „lex deweloper” i budować mieszkalne wieżowce w miejscu, nieprzewidzianym na to w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego. Wniosek dotyczy trzech budynków z 130 mieszkaniami, które miałyby stanąć w pobliżu rzeki Czechówki, u zbiegu al. Solidarności z ul. Dolną 3 Maja, gdzie dziś znajduje się parking i komis samochodowy.

– Wniosek, złożony przez TK Finans Tomasz Księżopolski, dotyczy budowy trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz ze wspólnym garażem podziemnym i usługami w parterach oraz infrastrukturą techniczną, drogą wewnętrzną i miejscami parkingowymi oraz inwestycji towarzyszącej polegającej na urządzeniu terenów rekreacji i zieleni urządzonej, przebudowie sieci uzbrojenia terenu: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, kanału deszczowego, sieci elektrycznej oświetleniowej i sieci wodociągowej przy ul. Dolnej 3 Maja w Lublinie – informuje Monika Głazik z biura prasowego lubelskiego Urzędu Miasta.

Inwestor przekonuje, że planowana przez niego budowa nie będzie miała negatywnego wpływu na okolicę. Nowe obiekty nie byłyby bowiem wyższe od tych już istniejących w sąsiedztwie, a zabudowa ominęłaby dolinę rzeki Czechówki i sąsiedni teren zaliczony do Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych. Przez nie mógłby zostać wytyczony jedynie dojazd do przyszłych bloków. Usługi, które mogłyby być otwarte na parterach budynków miałyby zaś charakter nieuciążliwy. Budowa spełniałaby także kryterium odległości od najbliższej szkoły, gdyż wskazywane przez dewelopera działki dzieli zaledwie 600 metrów od Szkoły Podstawowej nr 24 przy ul. Niecałej (w budynku tym mieści się ponadto Przedszkole nr 4).

W swoim wniosku TK Finans Tomasz Księżopolski podkreśla także fakt, że już dziś zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania można wybudować tu bloki mieszkalne, a główna niezgodność polega na tym że chce on budować wyższe obiekty jak dopuszcza plan. Ten określa maksymalną wysokość zabudowy na 15 metrów, podczas gdy dla wnioskowanej inwestycji wskazywane jest 21 metrów.

Dotąd już kilku deweloperów chciało realizować inwestycje w Lublinie korzystając z tzw. ustawy „lex deweloper”. Jak dotąd żadnemu się to nie udało, bo wyrażenia zgody odmawiała rada miasta. Jak będzie tym razem? Radni podejmą decyzję na jednej z najbliższych sesji. Marek Kościuk

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here