Powiat bierze się za dwie drogi

Do końca października tego roku Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie zamierza wyremontować fragmenty dwóch dróg powiatowych: Chorupnik-Rudnik-Mościska oraz Równianki-Maszów.

O złym stanie obu dróg pisaliśmy wiele razy. Nasze apele, inspirowane sygnałami Czytelników z gminy Gorzków, Żółkiewki i przede wszystkim Rudnik, przyniosły w końcu efekty. Tydzień temu powiat ogłosił, że jeszcze w tym roku (do końca października 2018 r.) zamierza przebudować 3,5 km odcinek drogi nr 3110L Chorupnik – Rudnik – Mościska (wraz z mostem) oraz prawie 4 km odcinek drogi nr 3107L Równianki – Maszów. Zadanie zrealizowane będzie przy udziale finansowym Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Wojewoda lubelski udzielił powiatowi krasnostawskiemu dotacji w wysokości 2,3 mln zł czyli 50 procent wartości planowych kosztów. – Przebudowa dróg obejmuje wykonanie nowej nawierzchni, wzmocnienie i profilowanie istniejącej jezdni do normatywnych spadków, wykonanie koniecznych poszerzeń jezdni do szerokości 6 m i wykonanie poszerzeń na łukach, przebudowę 5 skrzyżowań, przebudowę istniejących chodników i budowę nowych ciągów komunikacyjnych o łącznej długości 2005 m, wykonanie 4 przystanków wraz z peronami, przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych, przebudowę przepustów, wykonanie rowu krytego o długości 130 m wraz ze studniami oraz odtworzenie istniejących rowów drogowych, wykonanie dwóch przejść dla pieszych z wyspą dzielącą, a także remont mostu o długości 10,6 m – wylicza Ewelina Rudy ze starostwa w Krasnymstawie. (kg)