Rozkopali i co dalej?

Wybrane pobocza, pachołki ustawione niemal na całej długości remontowanego odcinka, ograniczenie prędkości i od tygodni brak jakiegokolwiek postępu w pracach – kierowcy użytkujący drogę 812 pomiędzy Włodawą a Korolówką niepokoją się, czy wyczekiwana od lat inwestycja aby nie jest zagrożona.

Ponad 5-kilometrowy odcinek koszmarnej „betonówki” z Włodawy do Korolówki wykonuje firma STRABAG z Pruszkowa. Całość ma kosztować ponad 24 miliony złotych, i jak zapewniał na początku b.r. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, większość robót ma być wykonana jeszcze w tym roku. Trochę trudno w to uwierzyć, patrząc na postęp robót, a właściwie niemal zupełny ich brak.

– Jeszcze przed wakacjami praca wrzała aż miło, teraz jest cisza – mówi pan Andrzej, który często jeździ remontowanym odcinkiem. – Po rozkopaniu poboczy i ustawieniu znaków nic dalej się nie dzieje. Słyszałem, że wykonawca zwrócił się o zmianę specyfikacji, ale czy to prawda – nie wiadomo – rozkłada ręce nasz rozmówca. Janusz Pachla, zastępca dyrektora ZDW w Lublinie wyjaśnia, że nie ma żadnego zagrożenia prac. W wakacje wykonawca skupiał się na usuwaniu kolizji energetycznych i teletechnicznych, więc remont jest w toku. Ma się zakończyć planowo – do 15 lipca 2020 roku.

Remont 5-kilometrowego odcinka obejmuje: rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 812 Biała Podlaska – Wisznice -Chełm – Rejowiec – Krasnystaw na odcinku Korolówka – Włodawa od km 70+550 do km 75+700 z wyłączeniem skrzyżowania z drogą krajową nr 82 (odcinek od km ok. 74+885 do km ok. 75+150) o długości ok. 4,88 km. Zakres inwestycji obejmuje m.in.: roboty rozbiórkowe (nawierzchnie, elementy drogowe, ogrodzenia), usunięcie drzew i krzewów kolidujących z projektowanym układem drogowym, roboty ziemne (wykopy, nasypy), rozbudowę drogi do przekroju drogi jednojezdniowej, dwupasmowej o szerokości 7,0 m (2×3,5 m), wykonanie warstw podbudowy nawierzchni drogowych, wykonanie nawierzchni i elementów drogowych, budowę ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej, budowę zatok autobusowych, przebudowę i budowę chodników, budowę i przebudowę zjazdów wraz z przepustami, budowę / przebudowę obustronnych rowów odwadniających i budowę odcinków rowów krytych, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu, przebudowę istniejącego oraz budowę nowego oświetlenia ulicznego na terenach zabudowanych, zniesienie barier architektonicznych w obrębie rozbudowywanego odcinka drogi, dla zapewnienia dostępności dla wszystkich użytkowników, w szczególności dla osób niepełnosprawnych. (bm)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here