Sukces uczennicy II LO

Patrycja Kwitek z II LO w Krasnymstawie zajęła drugie miejsce w konkursie na najlepszą prezentację multimedialną pt. „Sakralne oblicze Ukrainy”.

Organizatorem konkursu był Instytut Filologii Słowiańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Patrycja przygotowała pracę pod kierunkiem nauczyciela historii Marka Nowosadzkiego. Konkurs adresowany był do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy musieli wykazać się wiedzą z zakresu początków chrześcijaństwa na Rusi Kijowskiej, architektury sakralnej, ikon, miejsc kultu religijnego, dziejów prawosławia oraz problematyki wyznań we współczesnej Ukrainie. Przy ocenie prac jury brało też pod uwagę umiejętności opracowania projektów multimedialnych. Laureatom konkursu gratulacje złożyła dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst, prof. KUL oraz dr Dagmara Nowacka – pomysłodawca wydarzenia. (k)