Szkoda parkingowa. Co robić?

Tylko w 2018 roku do Policji zgłoszono 436 414 kolizji. Uczestnicy zdarzenia wzywają funkcjonariuszy, którzy wskazują sprawcę i przygotowują niezbędną dokumentację. Jednak czy w każdym przypadku należy wezwać Policję? Co robić w przypadku niewielkiej szkody parkingowej?

Kiedy nie wzywać Policji?

Nie zawsze konieczne jest wezwanie funkcjonariuszy Policji. W pewnych przypadkach wystarczy oświadczenie sprawcy kolizji drogowej, które należy przedstawić zakładowi ubezpieczeniowemu sprawcy zdarzenia. Na tej podstawie wypłaci on odszkodowanie. Jakie warunki muszą zostać spełnione, żeby nie było konieczności wzywania Policji?

Przede wszystkim uczestnicy zdarzenia muszą mieć identyczne zdanie co do tego, kto był jego sprawcą. Wówczas sprawca ten musi sporządzić wspomniane oświadczenie sprawcy kolizji drogowej. Na stronach zakładów ubezpieczeń znaleźć można gotowe wzory takiego dokumentu. Na przykład na stronie UNIQA – https://www.uniqa.pl/fileadmin/produkty/centrum_klienta/dokumenty/Home_Druk_OC-oswiadczenie_sprawcy_szkody.pdf

Nie ma jednak konieczności wykorzystania takiego wzoru – oświadczenie może być sporządzone na zwyczajnej kartce papieru, ale musi zawierać wszystkie niezbędne informacje, czyli:

 • dane osobowe uczestników kolizji, a więc imiona i nazwiska, a także adres i numer telefonu;
 • nazwę zakładu ubezpieczeń sprawcy i numer jego polisy;
 • dane z prawa jazdy uczestników kolizji – numer, kategorię, termin ważności i informację, przez kogo zostało wydane;
 • dokładny opis kolizji – tzn. jak do niej doszło, z którego miejsca ruszały auta, jak były ustawione, jakie są zniszczenia w obu pojazdach;
 • dane ewentualnych świadków;
 • podpisy uczestników zdarzenia.
 • Data i miejsce zdarzenia

Warto również zrobić zdjęcia, na których będzie widoczne, jakie są efekty zdarzenia, tj. do jakich szkód ono doprowadziło w obu pojazdach. Mimo dowolności w sporządzeniu takiego oświadczenia warto mieć w aucie jego wzór choćby po to, żeby nie pominąć żadnych istotnych informacji.

W pewnych sytuacjach należy jednak bezwzględnie wezwać Policję:

 • jeśli poszkodowane są osoby, np. ktoś odniósł obrażenia;
 • w przypadku, gdy nie jesteś w stanie stwierdzić, czy sprawca ma ubezpieczenie samochodu;
 • sprawca oddalił się z miejsca zdarzenia;
 • zachodzi podejrzenie, że prowadzący jeden z pojazdów znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;
 • zostały już wezwane straż pożarna lub karetka pogotowia;
 • prowadzący pojazd nie posiada prawa jazdy.

Szkoda parkingowa – co robić?

Jeśli spowodowałeś szkodę, to po prostu spisz oświadczenie sprawcy kolizji. Oczywiście pokrzywdzony ma prawo wezwania Policji i wówczas prawdopodobnie zostaną na ciebie, jako sprawcę, nałożone mandat i punkty karne. Co jednak robić, jeśli poszkodowanego nie ma w pojeździe? Najgorszym rozwiązaniem jest opuszczenie miejsca zdarzenia, czyli po prostu ucieczka z niego. Może cię to bardzo dużo kosztować – jeśli np. z nagrania z kamery będzie wynikać, że spowodowałeś szkodę i opuściłeś miejsce zdarzenia, to twój zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie poszkodowanemu, a następnie w ramach regresu zwróci się do Ciebie o zwrot tych środków.

Powinieneś znaleźć sposób na poinformowanie poszkodowanego o zdarzeniu. Jeśli czekasz już dosyć długo, a mimo to nie pojawia się on, to możesz pozostawić informację w widocznym miejscu, np. za wycieraczką, że doszło do takiej kolizji. Koniecznie podaj dane kontaktowe do siebie. Wówczas będziesz mógł się spotkać z poszkodowanym i wtedy sporządzisz oświadczenie sprawcy kolizji. Oczywiście nawet jeśli pozostawisz taką informację pod wycieraczką, nie możesz mieć pewności, że poszkodowany nie wezwie Policji. Zanim odjedziesz z miejsca zdarzenia, zrób zdjęcia, na których będzie widać, w jakim stanie pozostawiłeś auto poszkodowanego. Może to stanowić dowód, jeśli poszkodowany zarzuci Tobie, że spowodowałeś też inne szkody.

Należy pamiętać, że oświadczenie spisane na miejscu zdarzenia nie zawsze jest podstawą do wypłaty odszkodowania. Ubezpieczyciel przed wydaniem decyzji weryfikuje miejsce szkody, zakres uszkodzeń pojazdów oraz opis okoliczności zdarzenia i w oparciu o zebraną dokumentacje podejmuje decyzje o przyjęciu odpowiedzialności za szkodę.

Artykuł sponsorowany

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here