Wybitne umysły wśród nas

W naszym województwie wyróżnia dwudziestu sześciu stypendystów Ministra Edukacji Narodowej. Każdy z nich za swoje osiągnięcia naukowe i sportowe otrzymał jednorazowe stypendium w wysokości trzech tysięcy złotych.


Dyplomy stypendystom Ministra Edukacji Narodowej za rok szkolny 2017/2018 wręczyła we wtorek, 5 lutego, Teresa Misiuk, lubelski kurator oświaty. Takie wyróżnienie przyznawane jest uczniom lub absolwentom, którzy w minionym roku szkolnym zdobyli czołowe miejsca na olimpiadach przedmiotowych, sportowe na szczeblu krajowym lub międzynarodowym albo zostali laureatami konkursu na pracę naukową.

Wśród nagrodzonych z Lublina i Świdnika po raz kolejny znalazł się Kamil Wroński, uczeń Szkoły Podstawowej nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie, który jest najmłodszym studentem w Polsce. W wieku ośmiu lat rozpoczął zajęcia na Politechnice Lubelskiej.

Na liście stypendystów jest także zdolne rodzeństwo ze Świdnika: Piotr i Alicja Maksymiukowie. Alicja już jako gimnazjalistka imponowała ilością olimpiad, w których była laureatką. Teraz w jej ślady idzie młodszy brat, uczeń Gimnazjum nr 3 w Świdniku. (EM.K.)

Lista stypendystów MEN z Lublina i Świdnika:

Joanna Maria Frydrych (LO im. K. Wielkiego w Lublinie, absolwentka), Marek Lisowski (Prywatne Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Lublinie, absolwent), Alicja Weronika Maksymiuk (III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie, uczennica), Sylwester Mazur (Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 8 w Państw. Szkołach Budownictwa i Geodezji w Lublinie, absolwent), Wojciech Igor Mazurek (I LO im. S. Staszica w Lublinie, uczeń), Korneliusz Piotr Obarski (Prywatne Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Lublinie, uczeń), Patryk Ostojski (Technikum Przemysłu Spożywczego w Lublinie, absolwent), Kinga Rybak (Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 15 w Lublinie, absolwentka), Marek Skiba (I LO im. S. Staszica w Lublinie, uczeń), Magdalena Emilia Skomorowska (Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie w Lublinie, uczennica), Konrad Krzysztof Sobczak (Technikum Elektroniczne w Lublinie, uczeń), Kamil Wroński (Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie, uczeń), Jagoda Maria Bracha (Prywatne LO im. Królowej Jadwigi w Lublinie, uczennica), Piotr Maksymiuk Gimnazjum nr 3 w Świdniku, uczeń), Adrianna Anita Porębska (Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Lublinie, absolwentka), Zofia Szczepanek Pallotyńskie (LO im. Stefana Batorego w Lublinie, uczennica).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here