Wybrała emeryturę

Lada dzień urzędnicy chełmskiego magistratu ogłoszą konkursy na dyrektorów placówek oświatowo-wychowawczych. W ostatnich dniach doszedł jeszcze jeden konkurs – w Przedszkolu Miejskim nr 15. Dyrektor tej jednostki, Jadwiga Guzowska, z ubiegłym tygodniu złożyła do prezydent Chełma wniosek o przejście na emeryturę z dniem 31 sierpnia br., mimo że jej kadencja wygaśnie z końcem przyszłego roku szkolnego.

Wcześniej decyzję o przejściu na emeryturę podjęły Jadwiga Bednarczyk, wieloletnia dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 11 oraz Barbara Nizio – szefowa Młodzieżowego Domu Kultury. Jak ustaliliśmy, w przyszłym roku na emeryturę ma przejść Danuta Błażejczuk z Przedszkola Miejskiego nr 12. Odejście z pracy w przedszkolu rozważa ponoć również Wiesława Bronisz, szefowa „Dwójki”.

– W sumie zamierzamy ogłosić jedenaście konkursów – mówi Augustyn Okoński, dyrektor Wydziału Oświaty w chełmskim urzędzie. – Najwięcej, bo aż pięć będzie dotyczyć

Konkursy odbędą się w: PM nr 6 (obecna dyrektor Alina Ceglarska), PM nr 11 (Jadwiga Bednarczyk), PM nr 13 (Dorota Zagórska), PM nr 14 (Halina Kiełb), PM nr 15 (Jadwiga Guzowska), Szkole Podstawowej nr 5 (Ewa Jakubowicz-Machajska), Centrum Kształcenia Ustawicznego (Robert Szynaka), IV LO (Marzena Koprukowniak), Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 (Małgorzata Kwiecińska), ZWiPPP nr 2 (p.o. Agnieszka Walewska-Maksymiuk) oraz Młodzieżowym Domu Kultury (Barbara Nizio). Jak tłumaczy dyrektor Okoński, konkursy odbędą się między 11 a 14 czerwca. (s)