Zdyscyplinowali parkingowych samolubów

Wymalowane pasy mają zdyscyplinować parkingowych egoistów

W centrum Świdnika każde miejsce parkingowe jest bardzo cenne. Wiedzą o tym doskonale mieszkańcy budynków przy ul. Okulickiego. W ubiegłym roku miasto wyremontowało ich ulicę, przy okazji poszerzając przyległe do niej parkingi. Mimo to nie mieściło się tu więcej aut, bo niektórzy kierowcy parkowali tak, jak im wygodniej. O namalowanie linii, które wyznaczą miejsca postojowe w imieniu mieszkańców zwrócił się do miasta radny Waldemar Białowąs.


W ubiegłym roku ulica Okulickiego w Świdniku przeszła gruntowny remont. Na całej jej długości wymieniona została nawierzchnia, krawężniki i chodniki. Przy okazji zmodernizowano też infrastrukturę podziemną – odwodnienie i sieć wodociągowo-kanalizacyjną. Remont objął również miejsca postojowe, a przy okazji udało się wydzielić kilka nowych, na czym bardzo zależało mieszkańcom. Ci jednak już w tamtym roku zwracali uwagę, że nie odczuwają, iż przestrzeni do parkowania przybyło, bo niektórzy kierowcy parkują byle jak, zastawiając więcej niż jedno miejsce. O wymalowanie linii wyznaczających miejsca parkingowe jesienią ub. r. prosił radny Marcin Magier (z klubu burmistrza), a ostatnio podobną interpelację, choć dotyczącą innej części parkingu, złożył radny Waldemar Białowąs (KO).

– Kierujący nie mając punktu odniesienia parkują pojazdy w różnych odległościach, pozostawiając wolne przestrzenie, które po zsumowaniu pozwoliłyby na pozostawienie na każdym z danych parkingów jeszcze 1-2 aut, co przy tak gęstej zabudowie jest bardzo cenne – argumentował radny, dodając, że problem dotyczy zwłaszcza parkingów na wysokości budynków 29, 33 i 35.

Odnosząc się do tego wniosku, Ratusz przekazał, że prace zostaną wykonane do końca sierpnia, w ramach gwarancji wynikającej z umowy na modernizację ulicy, ale jak przekazał nam radny malowanie linii ruszyło wcześniej, na krótko po złożeniu przez niego interpelacji. (w)