Zostań rodziną zastępczą

W Krasnymstawie zakończyło się trzymiesięczne szkolenie „PRIDE – rodzinna opieka zastępcza” dla kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze. Dzięki temu w powiecie przybędzie dziewięć rodzin zastępczych.

Warsztaty zorganizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie.

– Uczestnicy programu wzięli udział w warsztatach, indywidualnych konsultacjach i zajęciach praktycznych podnoszących ich kompetencje w zakresie wypełniania roli opiekuna zastępczego – informuje Marek Szkoda, dyrektor PCPR. – Dzięki szkoleniu w powiecie krasnostawskim przybędzie rodzin zastępczych – dodaje.

Warto wspomnieć, że od lutego 2023 r., zgodnie z ustawą, zawodowa rodzina zastępcza otrzymuje wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż 4100 zł brutto oraz 1361 zł miesięcznie na utrzymanie dziecka. Dodatkowo na każde dziecko do 18 roku życia przysługuje zastępczej rodzinie 500 plus. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie zaprasza osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie PCPR, lub pod numerem tel. 82 576 72 97. (kg)

News will be here