Awans dla OSP Wyryki

Jednostka OSP Wyryki od 1 maja znalazła się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, a więc w najwyższej formie organizacyjnej przed Państwową Strażą Pożarną. To przede wszystkim zasługa tamtejszych druhów, którzy bardzo aktywnie działają nie tylko w OSP, ale także na rzecz lokalnej społeczności.

W środę (28 kwietnia) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, nadbryg. Andrzej Bartkowiak podpisał decyzje o włączeniu z dniem 1 maja 2021 r. do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego kolejnych 69 jednostek ochrony przeciwpożarowej. W województwie lubelskim będzie to jedna jednostka – Ochotnicza Straż Pożarna w Wyrykach.

– OSP Wyryki w pełni zasługuje na włączenie do systemu. Jednostka od 2 lat dynamicznie się rozwija, a co najbardziej cieszy – strażacy chętnie angażują się w szereg działań – impulsem, potwierdzającym, że można, była z pewnością II tura wyborów prezydenckich, strażacy zarówno z Wyryk jak i pozostałych jednostek z terenu gminy, chodząc od domu do domu i zapraszając do udziału w wyborach, pokazali, że bardzo im zależy na nowym samochodzie, zyskali sympatię i wsparcie mieszkańców nie tylko Wyryk ale i całej gminy.

Wtedy się nie udało, ale już we wrześniu wniosek Gminy Wyryki złożony do Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości o wsparcie przy zakupie używanego średniego samochodu strażackiego został rozpatrzony pozytywnie i w listopadzie ub.r. do Wyryk trafił Renault Midliner, który zastąpił wysłużonego ponad 40-letniego Stara – informuje wójt Mirosław Torbicz.

– Aktualnie trwają prace przy zagospodarowaniu terenu wokół remizy wykonywane przez strażaków, OSP realizuje projekt w ramach programu „Równać Szanse”, na który pozyskało dofinansowanie, skierowany do jej najmłodszych członków. Jesienią ub.r. został wykonany nowy grill dzięki środkom pozyskanym w ramach konkursu „Aktywna Wieś Lubelska”. Wkrótce rozszerzony zostanie parking, a w dalszej kolejności wykonane zostanie nowe ogrodzenie dzięki środkom zapisanym na 2021 rok w Funduszu Sołeckim miejscowości Wyryki-Połód.

Dzięki środkom z Funduszu Sołeckiego w ub.r. na rzecz OSP Wyryki zakupiono nowe umundurowania specjalne typu Nomex (OSP wsparły sołectwa Wyryki-Adampol, Wyryki-Połód i Wyryki-Wola), a w bieżącym roku umundurowanie specjalne chroniące przed użądleniami (sołectwo Wyryki-Adampol). Dlatego z wielką radością poparłem wniosek o włączenie OSP Wyryki do KSRG, jednostka została ujęta w kilkuletnim planie włączania do systemu i spełniła wymagane kryteria w zaledwie kilka miesięcy – dodaje wójt. (b)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here