Bez kolein i błota

Przebudowa odcinka drogi w Majdanie Leśniowskim

W pięciu miejscowościach gminy Leśniowice trwa przebudowa dróg za prawie 6 mln zł. Wkrótce kierowcy będą przejeżdżali tymi odcinkami jak po stole.

Zakres tej inwestycji obejmuje przebudowę dróg gminnych w: Poniatówce, Sarniaku, Wygnańcach, Kumowie Plebańskim i Majdanie Leśniowskim. Urzędnicy systematycznie wizytują miejsca robót i sprawdzają postępy prac. Wykonawcą inwestycji jest Pref-Bet Wytwórnia Mas Bitumicznych, Betonu i Prefabrykatów Spółka z o.o. z Pawłowa. Wartość całego przedsięwzięcia to 5 882 432,45 zł, z czego 85 proc. to dofinansowanie z „Polskiego Ładu”.

– To kolejne modernizacje dróg zaplanowane na ten rok – mówi Joanna Jabłońska, wójt gminy Leśniowice. – Cieszę się, że nasza gmina tak bardzo zmienia się pod tym względem na lepsze. Dobre drogi to zadowoleni mieszkańcy, przedsiębiorcy i turyści. Istotne jest także to, że na inwestycje udaje nam się pozyskiwać środki zewnętrzne. Gdybyśmy wszystkie te prace prowadzili wyłącznie za pieniądze z budżetu gminy, na pewno ich zakres byłby ograniczony.

Ostatnio wójt Jabłońska zjawiła się wraz z inspektor nadzoru i przedstawicielem wykonawcy przy przebudowywanym odcinku w Majdanie Leśniowskim, aby rozmawiać z właścicielami gruntów przyległych do drogi m.in. o jej użytkowaniu po przebudowie.

– Niebawem droga zyska nowy asfalt, a tym samym użytkownicy drogi będą mogli poruszać się po niej bezpiecznie i swobodnie bez kolein i błota – zapowiada wójt Jabłońska.

Spotkanie w sprawie drogi powiatowej

Z kolei chełmskie starostwo zaprasza zainteresowanych mieszkańców gminy 21 września o godz. 12.00 do remizy OSP w Leśniowicach na spotkanie w sprawie rozbudowy drogi powiatowej Rożdżałów – Leśniowice. Podczas zebrania przedstawiona będzie ostateczna koncepcja projektowa, szczegółowy zakres robót wraz z projektami podziału nieruchomości niezbędnymi do wydania zezwolenia realizacji inwestycji drogowej. Do udziału w spotkaniu zaproszeni są zwłaszcza mieszkańcy, których nieruchomości graniczą bezpośrednio z drogą powiatową na odcinku Rożdżałów – Kasiłan – Dębina – Leśniowice. (mo)

News will be here