Kickiego cała w asfalcie

fot. nadesłane

Tylko patrzeć jak drogowcy wezmą się za przebudowę ulicy Kickiego w Krasnymstawie. Na efekt końcowy przyjdzie jednak trochę poczekać…

Umowę na realizację zadania pt. „Przebudowa i rozbudowa ulicy Kickiego w Krasnymstawie” burmistrz Robert Kościuk oraz skarbnik Patrycja Zdybel podpisali z firmą PRD Piotr Bąk z Lublina w ubiegłym tygodniu. Mieszkańcy czekali na tę chwilę z utęsknieniem. Przebudowa obejmie odcinek o długości 620 m, od skrzyżowania z ul. Wójta Stanisława. Jest on wyłożony kostką brukową, która w wielu miejscach rozleciała się lub pozapadała.

– W ramach zadania planowana jest wymiana nawierzchni wraz z wymianą podbudowy, rozbudowa drogi, poszerzenie jezdni w miejscach newralgicznych, wymiana krawężników, przebudowa istniejących i budowa nowych zjazdów do posesji, urządzenie poboczy, wymiana oświetlenia oraz wykonanie odpowiedniego oznakowania – precyzuje Joanna Sobstyl, kierownik wydziału promocji, kultury i sportu UM Krasnystaw. – Koszt robót wyniesie nieco ponad 1,5 mln zł, ale inwestycja w aż 98 procentach sfinansowana zostanie z dotacji z rządowego programu „Polski Ład”.

Całość ma być gotowa do końca tego roku. (kg)