Kolejka do hospicjum

Projekt realizowany w Środzie Wielkopolskiej przez Stowarzyszenie Hospicjum im. Piotra Króla. Hospicjum w Nowinach będzie miało taką samą bryłę, ale będzie rozbudowane o dodatkowe budynki.

Epidemia opóźniła przygotowania Stowarzyszenia Hospicjum Domowe im. ks. kan. Kazimierza Malinowskiego do budowy hospicjum stacjonarnego w Nowinach. Obecnie ta inwestycja jest pilniejsza niż kiedykolwiek, bo przybywa chorych i umierających. Jeszcze nigdy w Hospicjum Domowym nie mieli tak wielu próśb o pomoc. Jest kolejka osób oczekujących na opiekę zespołu hospicyjnego. Niektórzy proszą o wypożyczenie koncentratorów tlenu dla swoich bliskich z Covid-19.

Stowarzyszenie Hospicjum Domowe im. ks. kan. K. Malinowskiego w Chełmie jest organizacją pożytku publicznego. Swoją działalność skupia na domowej opiece ludzi w terminalnej fazie choroby nowotworowej i chorych przewlekle. Personel medyczny utrzymywany jest z darowizn i przekazywanego na rzecz Stowarzyszenia procenta podatku. Hospicjum świadczy pomoc bezpłatnie.

W trakcie swej dotychczasowej, jedenastoletniej działalności ze wsparcia Stowarzyszenia skorzystało około 3 tysięcy chorych. Hospicjum, którego prezesem jest Tadeusz Boniecki, działa na terenie Chełma i powiatu chełmskiego. Lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta i psycholog odwiedzają podopiecznych w domach, nierzadko pokonując kilkadziesiąt kilometrów dziennie. Stowarzyszenie prowadzi również grupę wsparcia dla osób pogrążonych w żałobie.

Kilka lat temu zarząd Stowarzyszenia zwrócił uwagę, że jest potrzeba budowy hospicjum stacjonarnego. Ma ono powstać na przekazanej na ten cel przez chełmskie starostwo 2,5 ha działce w Nowinach w gminie Chełm. Prezes Hospicjum zdawał sobie sprawę, że to będzie długa droga, a wybuch epidemii wydłużył ją jeszcze bardziej. Mimo trudnej sytuacji przygotowania jednak postępowały.

To dzięki determinacji i zaangażowaniu wielu osób, w tym m.in. prezesa Bonieckiego, ale także Zbigniewa Bajko, który stoi na czele powołanej w styczniu ub.r. Rady ds. Budowy Hospicjum Stacjonarnego w Nowinach. Planowany przez stowarzyszenie kompleks ma się składać z Domu Opieki Hospicyjnej, Domu Opieki Długoterminowej i Domu Opieki Wyręczającej.

– Obiekty będą służyły nie tylko osobom z chorobami nowotworowymi, lecz też sprawnym i niepełnosprawnym w zorganizowanej pomocy dziennego i całodobowego pobytu – mówi Justyna Pietrzyk, rzecznik prasowy Stowarzyszenia Hospicjum Domowe im. ks. kan. K. Malinowskiego w Chełmie.

Cała inwestycja szacowana jest na około 15 mln zł, ale ma być realizowana etapami. Pierwszy zakłada budowę domu hospicyjnego z pokojami dla 20 podopiecznych, z częścią administracyjną, magazynową (potrzebną do przechowywania sprzętu medycznego), garażem (hospicjum dysponuje m.in. mini ambulansem przekazanym przez proboszcza parafii w Żdżannym), a także pomieszczeniem dla zespołu hospicyjnego, pokojem do pożegnań i pokojami dla rodzin podopiecznych, które odwiedzałyby swojego bliskiego. Ten etap szacowany jest na około 5 mln zł. Ale zanim rozpocznie się budowa niezbędny jest projekt obiektu. Taka dokumentacja to z reguły ogromny wydatek, ale w tym przypadku szczęście dopisało Stowarzyszeniu.

Niespodziewany, piękny gest

Prezes Boniecki i członkowie zarządu stowarzyszenia od początku stali na stanowisku, że najkorzystniejszy, bo najtańszy, będzie zakup projektu hospicjum już zrealizowanego w kraju, który można byłoby dostosować do potrzeb obiektu w Nowinach. Latem ub.r., po pierwszej fali epidemii, T. Boniecki wraz przedstawicielami stowarzyszenia pojechali obejrzeć dwa hospicja. Ich uwagę zwrócił obiekt w Środzie Wielkopolskiej, gdzie hospicjum również buduje stowarzyszenie.

– Chcieliśmy pozyskać ten projekt dla naszych potrzeb i dzięki uprzejmości przedstawicieli tamtejszego stowarzyszenia skontaktowaliśmy się z firmą projektową Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Przemysłowej – mówi prezes Boniecki. – Rozmawialiśmy z prezesem tej firmy. Planowaliśmy odkupić projekt. Zależało nam na jak najkorzystniejszej dla nas cenie.

Podczas tego spotkania okazało się, że przedstawiciele tej firmy mieli doświadczenia z osobami chorymi na nowotwory, a gdy posłuchali o naszej działalności, że jest ona społeczna, nie nastawiona na żaden zysk, to postanowili udostępnić nam swój projekt bezpłatnie. To było niesamowite doświadczenie spotkać osoby, które wykazały się takim zrozumieniem, empatią. Taki projekt wart jest około trzystu tysięcy złotych. Nie byłoby nas na niego stać. Bardzo się cieszymy, że tak się stało. Dzięki temu dysponujemy już projektem, który będzie dostosowywany do potrzeb naszego obiektu w Nowinach. Projekt architektoniczny i pozwolenie na budowę będą podstawą o to, aby ubiegać się o dotacje na budowę obiektu.

W pierwszej kolejności w grę wchodzi budowa domu hospicyjnego, podstawowej części, od której chcemy rozpocząć nasz kompleks. To będzie nowoczesny budynek, ale z domowym charakterem, aby podopieczni czuli się w nim możliwie jak najbardziej komfortowo. Chcemy, aby nasz obiekt był na miarę XXI wieku. Będą w nim zastosowane nowoczesne systemy ogrzewania i wymiany powietrza eliminującego bakterie. Cały kompleks będzie miał charakter modułowy, będą go tworzyły obiekty parterowe.

Wypożyczyć koncentrator tlenu

To ma być pierwsze hospicjum stacjonarne w naszym regionie. Zapotrzebowanie na taki obiekt jest bardzo duże. Rodziny osób przewlekle chorych są w różnych sytuacjach. Nie zawsze są w stanie zapewnić w domu odpowiednią opiekę cierpiącemu bliskiemu. Tymczasem społeczeństwo starzeje się, a chorych z roku na rok przybywa. Kiedy Stowarzyszenie ogłosiło, że podejmuje się budowy stacjonarnego hospicjum, nikt nie przypuszczał, że wkrótce wybuchnie epidemia, a osób chorych, umierających przybędzie tak wiele w krótkim czasie.

Potrzeba budowy hospicjum jest obecnie większa niż wtedy, gdy powstawały takie plany. Jeszcze nigdy po pomoc do hospicjum domowego nie zgłaszało się tak wiele osób, jak teraz. Niestety, zdarzyło się, że w ostatnim czasie hospicjum zmuszone było odmawiać zgłaszającym się bliskim osób chorych. Jest kolejka osób oczekujących na pomoc. Sytuacja jest trudna. Przybywa osób cierpiących na nowotwory i inne przewlekłe choroby, ale także chorych na Covid-19, którzy przebywają w domu i mają problemy z oddychaniem. W takiej sytuacji ich bliscy, gdzie mogą szukają ratunku. Zdarzało się, że telefonowali nawet do hospicjum w sprawie wypożyczenia koncentratów tlenu.

Nie próżnować, tylko działać

W ubiegłym roku w ramach jednego procenta stowarzyszenie zdobyło rekordowo dużą kwotę – najwyższą w dotychczasowej działalności. To oznacza, że chełmianie, ale nie tylko, bo pieniądze przekazywane są przez rodaków z całego kraju, widzą, jak ważna jest działalność hospicjum. Prezes Boniecki mówi, że nikt nie zna przyszłości i jutro tego typu wsparcia może potrzebować każdy z nas, nasi bliscy. Pieniądze z jednego procenta podatku przeznaczane są na opiekę medyczną nad podopiecznymi.

W stowarzyszeniu mają nadzieję, że chełmianie wypełniając PIT-y za 2020 rok także będą pamiętać o Stowarzyszeniu Hospicjum Domowe im. ks. kan. Malinowskiego. Każdego roku Stowarzyszenie przystępuje do konkursów ofert w zakresie ochrony zdrowia, pozyskując z chełmskiego ratusza oraz starostwa dotacje. Oprócz starań o pozyskanie dotacji na budowę hospicjum stacjonarnego w Nowinach, realizowane będą też różne akcje i zbiórki charytatywne, sprzedawane cegiełki na ten cel. Liczy się każdy grosz. W chełmskich parafiach rozprowadzano kalendarze na 2021 rok, a dochód z ich sprzedaży jest przeznaczony na budowę domu hospicyjnego

Zmiana siedziby

Ważna informacja jest taka, że zmieniła się siedziba Stowarzyszenia Hospicjum Domowe im. ks. kan. Malinowskiego. Od grudnia ub.r. mieści się ona w budynku przy ul. Starościńskiej 4a w Chełmie, adres mail: hospicjumdomowe.chelm@gmail.com. (mo)