Komendant policji zrzucił mundur

Inspektor Mariusz Kołtun, szef chełmskiej policji, pożegnał się z policyjnym mundurem. Po ponad 31 latach służby komendant odchodzi na emeryturę. Jego obowiązki przejmie pierwszy zastępca.

Pożegnanie odchodzącego na emeryturę Komendanta Miejskiego Policji w Chełmie, inspektora Mariusza Kołtuna, odbyło się w czwartek (5 stycznia) w Muzeum Ziemi Chełmskiej.

W uroczystym zdaniu stanowiska uczestniczył komendant wojewódzki policji w Lublinie nadinspektor Artur Bielecki, który w obecności kadry kierowniczej jednostki, przedstawicieli związków zawodowych i zaproszonych gości podziękował insp. Kołtunowi za wieloletnią służbę, profesjonalizm i zaangażowanie.

„Ponad 31-letnia służba w policji była czasem wielu wyzwań, zmian i doświadczeń” – zaznaczył w swoim przemówieniu M. Kołtun, żegnając się z policyjnym mundurem.

Na zakończenie uroczystej zbiórki komendant wojewódzki powierzył obowiązki szefa chełmskiej jednostki dotychczasowemu I zastępcy – młodszemu inspektorowi Marianowi Pisklakowi. (opr. pc)