Kto w mieście odpowiada za przycinkę drzew na chodnikach?

Zwisające gałęzie utrudniają przejście

– Do kogo mają zwrócić się mieszkańcy, gdy ma miejsce taka sytuacja jak ta na ul. Obywatelskiej przy przystanku MPK – z tymi pytaniami zwrócił się do naszej redakcji Czytelnik, pokazując zdjęcie wykonane w środę na ul. Obywatelskiej, tuż przy przystanku MPK. – Od kilku dni przejście jest bardzo utrudnione przez zwisające drzewa – irytuje się pan Roman.

– W Lublinie prace w zakresie niezbędnych przycinek drzew i krzewów w pasach przyulicznych prowadzi Biuro Miejskiego Architekta Zieleni w Lublinie. Prace polegają przede wszystkim na odsłonięciu znaków drogowych, poprawie widoczności na skrzyżowaniach czy usunięciu zagrożeń związanych z kolizjami z liniami energetycznymi lub trakcją trolejbusową.

Również sytuacja w zakresie drożności ciągów pieszych jest stale monitorowana, zaś konieczność wykonania prac po przeprowadzeniu wizji lokalnej jest zgłaszana na bieżąco. Prace zlecane są firmom obsługującym zieleń w poszczególnych rejonach – informuje Monika Głazik z biura prasowego Ratusza i zaznacza, że powyższe prace dotyczą terenów zarządzanych przez miasto, natomiast zieleń na nieruchomościach prywatnych powinna być utrzymywana przez ich właścicieli. – Sytuacja dotyczy ulicy Obywatelskiej, gdzie rosną morwy.

Teren nieruchomości należy do prywatnych właścicieli, którzy o konieczności odsłonięcia chodnika byli wielokrotnie informowani przez Straż Miejską. Jeśli chodzi o przycinanie gałęzi przy ciągach pieszych, to obecnie spotykamy się z bardzo częstymi sugestiami mieszkańców postulujących ograniczenie przycinania gałęzi do niezbędnego minimum. Niemniej każda zgłoszona lokalizacja jest indywidualnie rozpatrywana, przede wszystkim pod kątem bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego – dodaje M. Głazik. BS

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here