Maturzyści poznali wyniki

Tegoroczni maturzyści po dwóch miesiącach od pierwszych egzaminów w końcu poznali wyniki i w końcu mają prawdziwe wakacje

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych odebrali swoje świadectwa maturalne. We wtorek OKE w Krakowie ogłosiła wyniki matur. Absolwenci z Lubelszczyzny wypadli nieco słabiej niż uczniowie z reszty kraju. Na ich tle jak co roku pozytywnie wyróżnili się maturzyści z Lublina i Świdnika.


W Lubelskiem średnie wyniki matury w nowej formule wynoszą: z języka polskiego: 56% (ogólnopolski wynik to 58%), z matematyki – 56% (średnia krajowa: 61%) i języka angielskiego na poziomie podstawowym – 77% (ogólnopolski wynik: 78%). Lubelskie wyniki są tylko nieznacznie niższe niż ogólnopolskich, jednak nie wszyscy pozytywnie przeszli sito egzaminu maturalnego. Z pozytywnego wyniku matury cieszyć się może w tym roku 79,3% wszystkich zdających w naszym województwie. W Lublinie ta średnia wyniosła 85%. Na maturze lepiej powiodło się absolwentom liceów ogólnokształcących (zdało ją 85,3% absolwentów) niż techników (69,6%).

W naszym mieście stuprocentowy poziom zdawalności odnotowały w tym roku m.in. II LO, III LO oraz szkoły niepubliczne: Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego, Liceum im. Królowej Jadwigi, Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego, Pallotyńskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego i Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące im. I. J. Paderewskiego w Lublinie

W III LO maturę zdawało w tym roku 254 osób – Wszyscy zdali – potwierdza Ewa Fijuth, wicedyrektor III LO im. Unii Lubelskiej. „Unici” z przedmiotów na poziomie podstawowym osiągnęli średnio: języka polskiego – 72,1%, z matematyki – 84,4% i z języka angielskiego – 93%. Najwyższe wyniki z przedmiotów na poziomie rozszerzonym odnotowano języka angielskiego, z języka polskiego, chemii i biologii.

Dobrze wypadły też inne lubelskie szkoły. W IX LO im. Mikołaja Kopernika maturę zdawało 239 uczniów. Noga powinęła się tylko trzem osobom. – Wszyscy zdali za to z matematyki – średni wynik 78,6%. Język angielski to 90% – mówi Radosław Borzęcki, dyrektor IX LO.

W prywatnym liceum im. Królowej Jadwigi maturę, jak zwykle zdało sto procent maturzystów. – W naszej szkole 100% zdawalność matury notujemy od czasu jej założenia w 1997, nieprzerwanie od 21 lat – nie kryje dumy Grzegorz Szymczak, właściciel szkoły. Język polski uczniowie „Jadwigi” zdali na 65,8%, matematykę na 86,6%, j. angielski podstawowy na 91,2%. W I LO w tym roku maturę zdało 99% uczniów, jednak to uczniowie tej szkoły osiągnęli najwyższy wynik z matematyki – 88, 7% (ogólnopolski wynik to 61%). Wysokie są również wyniki z przedmiotów rozszerzonych, zwłaszcza ścisłych.

Doskonale poradzili też sobie uczniowie Pallotyńskiego LO. – Średnie wyniki naszych uczniów z przedmiotów podstawowych na poziomie podstawowym to: j. polski – 60,4%, matematyka – 82,6% i j. angielski – 94,2% – mówi Agnieszka Krupa, wicedyrektor Pallotyńskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego w Lublinie. – Nasi uczniowie, mimo że w stu procentach zdali egzamin maturalny, zamierzają odwoływać się od wyników matury pisemnej z języka polskiego. Te same osoby, które osiągnęły bardzo wysoki wynik z rozszerzenia, mają zastanawiająco niskie oceny z podstawy. Zawsze przypominamy naszym absolwentom o możliwości wglądu w swoją pracę. Warto, w razie wątpliwości, podjąć taką drogę – dodaje pani dyrektor. Z roku na rok z tej możliwości korzysta coraz większa liczba absolwentów. Uczniowie z Lubelszczyzny wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej składać muszą do dyrektora OKE Kraków. Wnioski są rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu. Czas oczekiwania na wgląd nie może być dłuższy niż 14 dni od momentu złożenia wniosku. Prace egzaminacyjne są przechowywane tylko przez sześć miesięcy od dnia ogłoszenia wyników.

W dwóch lubelskich szkołach uczniowie zdawali maturę międzynarodową: miejskim I LO im St. Staszica i prywatnym Międzynarodowym Liceum im. I. Paderewskiego.

Świdnik powyżej średniej

W powiecie świdnickim w tym roku do matury podeszło 278 abiturientów. Z danych OKE wynika, że 82% z nich z powodzeniem. Jeśli chodzi o egzaminy na poziomie podstawowym, nasi maturzyści egzamin z języka polskiego napisali średnio na 60%, co stanowi najwyższy wynik w całym województwie lubelskim; matematykę napisali na 57%, język niemiecki na 68 %, język hiszpański – 50 %, a język angielski na 77% – i jak wynika z danych OKE – obok Lublina jest to najwyższy wynik w województwie.

Kiedy porównamy zdawalność w liceach i technikach, wyraźnie widać, że z egzaminami lepiej radzą sobie uczniowie tych pierwszych. Na terenie naszego powiatu maturę zdało 89% uczniów liceów. W przypadku uczniów techników jest to już tylko 67%, ale i tak jest to wynik lepszy niż przed rokiem, kiedy maturę za pierwszym podejściem zdało 55% uczniów techników. Taka tendencja, że uczniowie ogólniaków lepiej radzą sobie z egzaminem dojrzałości utrzymuje się od lat, choć, jak podkreślają dyrektorzy, ważnym, a może i najważniejszym kryterium oceny efektywności nauki w technikach powinien być wynik egzaminu zawodowego.

W I Liceum Ogólnokształcącym w Świdniku maturę zdało 98% uczniów. Język polski ustny zdali średnio na 76%, język polski pisemny na 60%, matematykę na 68%, język angielski ustny na 81%, język angielki pisemny na 77%

– Ogólnie jesteśmy zadowoleni z wyników. Dobrze poszedł zwłaszcza egzamin z języka angielskiego. Aż 7 osób osiągnęło maksymalną liczbę punktów. Z matematyki udało się to dwóm osobom. Egzaminu nie zdała tylko jedna osoba. Chodzi o matematykę, ale już wiadomo, że będzie poprawiała ten przedmiot w sierpniu. Dlatego liczymy, że jesienią okaże się, że mamy 100-procentową zdawalność – mówi Stanisław Stefańczyk, dyrektor I LO w Świdniku im. W. Broniewskiego.

W II Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego maturę zdało 92% uczniów. Wyniki: język polski ustny – 88%, język polski pisemny – 67% matematyka – 66%, język angielski ustny – 80%, język angielski pisemny – 85%, język rosyjski ustny – 64%, język rosyjski pisemny – 59%, język francuski ustny – 76%, język francuski pisemny – 67%

W Technikum w Zespole Szkół nr 1 w Świdniku maturę zdało zaledwie 52% abiturientów. Język polski ustny zdali średnio na 68%, a pisemny na 54%, matematykę na 34%, język angielski ustny na 59%, język angielski pisemny – 62%, język rosyjski ustny – 30%, język rosyjski pisemny – 22%, język francuski ustny – 83%, język francuski pisemny – 68%.

W Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej maturę zdało 79% Maturę ustną z języka polskiego zdali średnio na 70%, pisemną na 53%, matematykę na 52%, język angielski ustny na 73 %, język angielski pisemny na 77%

Wyżej podane wyniki dotyczą przedmiotów obowiązkowych. Jeśli przyjrzeć się wynikom egzaminu dojrzałości z przedmiotów dodatkowych, które uczniowie wybierają sami, a na egzaminie muszą popisać się rozszerzoną wiedzą, nasze szkoły wypadają słabiej.

Uczniowie I LO rozszerzoną maturę z języka polskiego uczniowie zdali średnio na 61%, matematykę na 34%, biologię na 31%, chemię – 22%, fizykę – 36%, geografię – 36%, WOS – 39%, język angielski – 58%, język rosyjski – 62%

II LO – język polski – 55 %, matematyka – 46%, biologia – 47%, chemia – 39%, fizyka – 37%, geografia – 40%, historia – 62%, informatyka – 22%, WOS – 27%, język angielski – 70%

Technikum w Zespole Szkół nr 1 – matematyka – 5%, biologia – 31%, geografia – 31%, WOS – 17%, język angielski – 38%, język niemiecki – 30%

Technikum w PCEZ – język polski – 38% matematyka – 16%, fizyka – 21%, geografia – 28%, historia – 16%, WOS – 16%, język angielski – 55%. (EM.K., KW)